Nieuws

a

Nederlandse Kanker Agenda met doelen voor preventie

Arbo | 30-11-2023 | Preventie

Op 27 november 2023 is de eerste Nederlandse Kanker Agenda gelanceerd. Dit initiatief van Het Nederlands Kanker Collectief en andere organis...

a

Repressieve maatregelen niet altijd te voorkomen

Arbo | 22-11-2023 | Arbeidsongeval

Soms zijn risicovolle omstandigheden dusdanig dat alleen preventieve maatregelen onvoldoende veiligheid bieden. De werkgever moet dan terugg...

a

Protocol voor werknemers met verkoudheidsklachten

Arbo | 14-11-2023 | Gezondheid werknemer

Was er tijdens de coronapandemie een ijzeren discipline als het om thuisblijven met verkoudheidsverschijnselen ging, nu komen de meeste werk...

a

Arbovisie 2040: arbozorg moet fundamenteel veranderen

Arbo | 01-11-2023 | Preventie

In de Arbovisie 2040 heeft het kabinet een aantal uitgangspunten voor arbozorg voor de toekomst geformuleerd. Werkgevers, werknemers en de o...

a

Preventie kan risico’s van werken met osteoporose verkleinen

Arbo | 18-10-2023 | Gezondheid werknemer

In Nederland lijden ongeveer 1 miljoen mensen aan osteoporose, een chronische ziekte, waarbij botten meer dan gemiddeld verzwakt zijn. Ook w...

a

Stelsel arbeidsongeschiktheid kent nog te veel knelpunten

Arbo | 17-10-2023 | Verzuim

Hoewel de instroom in arbeidsongeschiktheid is gedaald, hebben nog steeds te weinig mensen met een arbeidsbeperking een betaalde baan. Werkg...

a

Wat zijn de arboverplichtingen bij alleen thuiswerken?

Arbo | 28-09-2023 | Preventie

Werknemers die alleen werken zijn extra kwetsbaar. Vandaar dat de werkgever verplicht is te zorgen dat ze zo veilig mogelijk hun werk kunnen...

a

Veelgestelde vragen van arboprofessionals over Covid-19

Arbo | 21-09-2023 | Preventie

Hoewel de coronapandemie voorbij is, hebben werkgevers en arboprofessionals nog wel vragen over de risico’s van besmetting in de komende win...

a

Oplaadbare accu bij onzorgvuldig gebruik extra risico

Arbo | 08-08-2023 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Nu mensen ook op het werk in toenemende mate oplaadbare accu’s bij zich hebben, is het belangrijk om daar bij de brandpreventie rekening mee...

a

Visuele vermoeidheid kan tot klachten leiden

Arbo | 02-08-2023 | Preventie

De ogen van werknemers hebben het zwaar vandaag de dag. Onder werktijd verwerken ze waarschijnlijk een groot deel van de werkdag digitale in...