Gevolgen COVID 19-pandemie voor gezondheid EU-werknemers

27 februari 2024 | Door redactie

Om de gevolgen van de coronapandemie voor werknemers in de EU kaart te brengen heeft het European Agency for Safety and Health at Work een grootschalig onderzoek laten doen. In alle landen zijn hoge werkdruk en psychische belasting de meest genoemde negatieve effecten.

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) heeft in kaart gebracht wat de invloed is van de COVID 19-pandemie op de gezondheid van werknemers in de Europese landen. Onderzoeksbureau Ipsos hield in april en mei 2022 onder een representatieve groep werknemers in 27 landen in totaal 27.250 telefonische interviews. Door de pandemie werd de gezondheid van werknemers bedreigd, is de organisatie van het werk veranderd en de digitalisering van werk versneld. Werknemers hadden last van toegenomen psychische belasting door lockdowns, gedwongen thuiswerken en oplopende werkdruk (46% van alle respondenten). Daarnaast is het belang van goede arbozorg urgenter geworden. Niet alleen om de gezondheid van werknemers te beschermen, maar ook om hun een gevoel van veiligheid op het werk te bieden.

Nederlandse resultaten per vraag

Voor het onderzoek konden werknemers aangeven of en in hoeverre ze het eens waren met stellingen over gezondheid en veiligheid in relatie tot werk. Enkele van de Nederlandse resultaten, waarbij de percentages staan voor het aandeel werknemers dat het eens is met de stelling:

  • Open zijn over een psychische aandoening zou een negatief effect hebben op mijn carrière 28%
  • Ik voel me er niet ongemakkelijk bij om mijn geestelijke gezondheid te bespreken met mijn leidinggevende 43%
  • Door de Covid-19 pandemie is het makkelijker geworden om over stress en mentale gezondheid te praten 31%
  • Op mijn werk worden bewustwordings- of andere maatregelen genomen om kennis over gezondheid en veiligheid te vergroten 65%
  • Veiligheidsproblemen worden bij ons snel aangepakt 57%

Nederland scoort meestal boven het EU-gemiddelde, maar lager als het gaat om het makkelijker kunnen bespreken van mentale klachten en stress sinds de pandemie. Het volledige onderzoeksrapport en de samenvatting (pdf in het Engels) zijn te vinden via de website van EU-OSHA.