Nieuws

fa

Positie concurrente mkb-schuldeisers nader onderzocht

Financiële administratie | 27-09-2021 | Faillissement

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) schommelen uitkeringspercentages aan concurrente schuldeisers nu rond de 2%. Het Wetens...

fa

Kosten van een faillissementsaanvraag van een debiteur

Financiële administratie | 17-09-2021 | Faillissement

Als een debiteur niet in staat is om te betalen voor de goederen of diensten die zijn geleverd, kan een organisatie de geleverde goederen te...

fa

Wet transparantie turboliquidatie ter consultatie

Financiële administratie | 06-07-2021 | Faillissement

Door de coronapandemie zal een groeiend aantal ondernemers de handdoek in de ring gooien. Met de turboliquidatieregeling kan een rechtsperso...

s

Maximumbedragen beslagvrije voet per 1 juli iets omhoog

Salarisadministratie | 23-06-2021 | Loonbeslag

Sinds 1 januari 2021 geldt de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet die de berekeningswijze van de beslagvrije voet vereenvoudigt en de normb...

fa

Verificatievergadering bij een faillissement

Financiële administratie | 15-06-2021 | Faillissement

Bij het aanvragen van een faillissement van een onderneming speelt de curator een belangrijke rol. Zo bekijkt hij in een verificatievergader...

f

Langer belastinguitstel en verken solidariteitsheffing!

Fiscaal | 10-06-2021 | Contact met de Belastingdienst

De Tweede Kamer heeft onlangs een aantal moties aangenomen die over de economische coronasteunmaatregelen gaan. Zo vindt de Kamer onder ande...

fa

Kleinbedrijf kampt met grote financiële problemen

Financiële administratie | 03-05-2021 | Faillissement

Het gaat niet goed met het kleinbedrijf. Zo is te lezen in de tweede publicatie van de Kleinbedrijf Index dat bijna 30% van het kleinbedrijf...

hr

Hoe in gesprek te gaan met werknemer met geldproblemen

HR | 15-04-2021 | Werknemer met schulden

Het Nibud heeft een set hulpmiddelen bij geldproblemen van werknemers gepubliceerd. Een signaalkaart en gesprekshandreiking geven HR-profess...

fa

Aantal geregistreerde betalingsproblemen afgenomen

Financiële administratie | 23-03-2021 | Werknemer met schulden

Het percentage Nederlanders met geregistreerde betalingsproblemen is gedaald: van 4,75% van eind 2019 naar 4,49% eind 2020. Dit blijkt uit d...

f

Versoepelingen voor ondernemers met belastingschuld

Fiscaal | 25-02-2021 | Contact met de Belastingdienst

Het ministerie van Financiën is bezig met een plan dat ervoor moet zorgen dat zo min mogelijk ondernemingen failliet gaan als ze hun belasti...