Nieuws

a

Diversity Day voor diverse en inclusieve werkvloer

Arbo | 04-10-2022 | Discriminatie

De eerste dinsdag van oktober is het Diversity Day. Alleen als verschillen op de werkvloer worden geaccepteerd en werknemers zich vrij en vo...

a

Betere doorstroming voor werknemer met arbeidsbeperking

Arbo | 18-08-2022 | Arbeidsbeperking

Het wordt makkelijker voor werknemers om over te stappen van een baan binnen een beschutte werkplek naar een baan met minder begeleiding. Nu...

s

Einde aan subsidie voor generieke werkgeversvoorziening

Salarisadministratie | 25-07-2022 | Personeelssubsidies

Per 1 juli 2022 kwam er een einde aan de subsidie voor de generieke werkgeversvoorziening, waarmee werkgevers werkplekken konden aanpassen v...

hr

Werkgevers liggen voor banenafspraak achter op schema

HR | 12-07-2022 | Arbeidsbeperking

Ook in 2021 is de algemene doelstelling voor het creëren van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking niet behaald. Dit kwam met nam...

s

Loonkostenvoordeel (LKV) regelen voor de werknemer

Salarisadministratie | 23-02-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) kan een werkgever een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen. Dit LKV is een tegemoetkoming...

a

Tool duurzame inzetbaarheid wijst kleinere werkgevers de weg

Arbo | 27-01-2022 | Duurzame inzetbaarheid

Om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren, moeten werknemers een Leven Lang Leren. Vooral kleinere werkgevers blijken het ingewikkeld te v...

a

Hindernissen voor gehandicapte op het werk wegnemen

Arbo | 08-06-2021 | Arbeidsbeperking

Gehandicapten ervaren nog steeds veel barrières, waardoor ze niet aan het openbare leven kunnen deelnemen zoals ze dat graag zouden willen....

s

Verruiming voorwaarden werkvoorziening per 1 juli 2021

Salarisadministratie | 10-02-2021 | Personeelssubsidies

Werkgevers kunnen sinds 2020 een subsidie aanvragen om werkplekken geschikt te maken voor arbeidsbeperkten. Enkele voorwaarden van deze pilo...

a

UWV verruimt regels voor voorzieningen op thuiswerkplek

Arbo | 17-09-2020 | Arbeidsbeperking

UWV heeft de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek versoepeld. Dit maakt het voor werknemers met een structurele functionele...

hr

Eerste Kamer stemt in met versimpeling Wajong

HR | 28-05-2020 | Arbeidsbeperking

Het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wajong is aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de regeling min...