Onvoldoende aandacht in spreekkamers voor werkbehoud

12 september 2023 | Door redactie

Werk kan bijdragen aan gezondheid en welbevinden. Toch spelen werk en werkbehoud niet altijd een rol bij de keuze voor een bepaalde behandeling of soort medicatie. Daarom pleit Patiëntenfederatie Nederland ervoor dat werk in spreekkamers onderwerp van gesprek wordt.

Mensen die een ziekte of een arbeidsbeperking hebben, willen vaak graag (blijven) werken. Kunnen werken betekent deel uitmaken van de maatschappij en geeft veel voldoening. Werknemers met een chronische aandoening of ziekte kunnen met aanpassingen van de werkplek of de werkzaamheden toch aan het werk blijven. Toch wordt bij een diagnose niet altijd gevraagd naar het werk en bij de keuze voor een behandeling of operatie wordt niet standaard stilgestaan bij de gevolgen voor het werk. Dit terwijl dit kan bijdragen aan een beter herstel. Patiëntenfederatie Nederland pleit er daarom voor dat werk en behoud van werk onderwerp van gesprek worden in spreekkamers.

Bespreken van werk in spreekkamer

Werkgevers en arboprofessionals kunnen zieke werknemers of werknemers met een arbeidsbeperking wijzen op het belang van het bespreken van het werk met hun arts of behandelaar als deze dat zelf niet doet. Werknemers kunnen vragen wat de gevolgen zijn van een behandeling voor hun werk. De Patiëntenfederatie geeft het voorbeeld van een chauffeur die een buikoperatie krijgt. Voor een zittend beroep kan het uitmaken waar de snede wordt gemaakt. Als dit niet besproken wordt, is dat een gemiste kans en duurt het verzuim langer. Ook het soort medicijnen dat iemand krijgt, kan gevolgen hebben voor het functioneren.

Gevolgen behandeling voor werkbehoud

In het Radboudumc draait het project Zorg voor Arbeid, waarin behoud van werk een belangrijk behandeldoel is. Daar ontbreekt het in de gezondheidszorg nu nog aan. Ook is er weinig communicatie tussen de domeinen zorg en arbeid. 40% van de werkenden in Nederland heeft geen toegang tot de bedrijfsgeneeskundige zorg (de bedrijfsarts) of die zorg is onvoldoende. Voor dit project is een arbeidsgeneeskundige toegevoegd aan het behandelteam. Dit is een senior bedrijfsarts die wordt opgeleid tot arbeidsgeneeskundig specialist of klinisch arbeidsgeneeskundige. Deze zorgt dat werk en werkbehoud meespelen bij de keuze voor een behandeling. Meer lezen kan in het onderzoek Werk in de spreekkamer (pdf).

Bijlagen bij dit bericht