Stelsel arbeidsongeschiktheid kent nog te veel knelpunten

17 oktober 2023 | Door redactie

Hoewel de instroom in arbeidsongeschiktheid is gedaald, hebben nog steeds te weinig mensen met een arbeidsbeperking een betaalde baan. Werkgevers zijn terughoudend om hen in dienst te nemen. De regering heeft een speciale commissie gevraagd de knelpunten te onderzoeken.

De onafhankelijke commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS) heeft de opdracht gekregen om de knelpunten in het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel te onderzoeken en suggesties te doen voor verbeteringen. De commissie concludeert dat de regelgeving te ingewikkeld is. Werknemers die arbeidsongeschikt zijn, weten niet wat precies de gevolgen zijn voor hun inkomen en daardoor kunnen ze ook moeilijk op veranderingen anticiperen. Werkgevers zijn niet op de hoogte van de regels rond het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking, zoals de no-riskpolis, en daarom doen ze dit onvoldoende.

Te veel aandacht naar verzuim

Voor het onderzoek heeft OCTAS met diverse partijen gesproken, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Die wees op het belang van handhaving van de verplichtingen uit de Arbowet. Er gaat te veel aandacht uit naar verzuimbegeleiding en te weinig naar het voorkomen van verzuim. Ook moeten overheid en werkgevers zorgen voor een inclusief klimaat waarin iedereen kan werken naar vermogen. Preventie valt of staat met vroegtijdige signalering van risico’s, zoals werkdruk en onveilige situaties op de werkvloer. Ook moet eerder worden gekeken naar passend werk elders als terugkeer bij de eigen werkgever niet meer kan. Het rapport Beoordeling van het arbeidsongeschiktheidsstelsel van OCTAS is te downloaden via Rijksoverheid.nl.