Nieuws

a

Daling aantal arbeidsongevallen met langer verzuim ingezet

Arbo | 08-02-2022 | Arbeidsongeval

Het aantal arbeidsongevallen dat verzuim van vier dagen of meer tot gevolg had, is gedaald. Dit blijkt uit de cijfers over 2020 die het Cent...

a

Overbelasting door hoge werkdruk tijdig signaleren

Arbo | 22-10-2021 | Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Werknemers die geleidelijk aan meer taken krijgen, zullen zich over het algemeen aanpassen aan deze veranderende omstandigheden. Dat lijkt p...

a

Thuiswerken na corona aanleiding actualiseren RI&E

Arbo | 07-09-2021 | Thuiswerken en hybride werken

De arboverplichtingen van de werkgever gelden ook voor de thuiswerkplek en dus moeten de risico’s van thuiswerken worden opgenomen in de RI&...

a

Arbeidsomstandigheden in schoonmaak niet optimaal

Arbo | 05-08-2021 | Arbeidsomstandigheden

Inspectie SZW controleerde bij steekproef de omstandigheden rond schoonmaak in vijf vakantieparken. Daarbij kwamen diverse overtredingen aan...

a

Trillingen kunnen gevolgen voor gezondheid hebben

Arbo | 23-07-2021 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers die in hun werk regelmatig blootgesteld worden aan trillingen en schokken, kunnen daardoor schade aan de gezondheid oplopen. Soms...

a

Let op fysieke belasting bij zwangere werkneemsters

Arbo | 09-07-2021 | Fysieke arbeidsbelasting

Uit voorzorg voor het ongeboren kind moeten zwangeren niet werken op plekken waar de fysieke belasting hoog is. De belastbaarheid van vrouwe...

a

Periodiek onderzoek als preventie van fysieke overbelasting

Arbo | 18-06-2021 | Fysieke arbeidsbelasting

Bij fysieke overbelasting wordt het houding- en bewegingsapparaat te zwaar belast. Weknemers lopen daar meestal na langere tijd gezondheidss...

a

Lockdown vergroot kans op klachten door langdurig zitten

Arbo | 10-06-2021 | Werkplek

Van de thuiswerkers tijdens de lockdown bracht maar liefst 89% iedere dag zes uur of meer door achter zijn beeldscherm. Door dit langdurige...

a

Maatregelen tegen fysieke overbelasting in juiste volgorde

Arbo | 30-04-2021 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers die voor hun werk dagelijks moeten duwen, slepen, tillen of trekken, en zich daarbij overbelasten, lopen kans op het ontwikkelen...

a

Grenzen stellen aan fysieke belasting op het werk

Arbo | 23-04-2021 | Fysieke arbeidsbelasting

Werknemers die werk doen met zware lichamelijke inspanning lopen risico fysiek overbelast te raken. De werkgever moet dit voorkomen. Maar wa...