Periodiek onderzoek als preventie van fysieke overbelasting

Bij fysieke overbelasting wordt het houding- en bewegingsapparaat te zwaar belast. Weknemers lopen daar meestal na langere tijd gezondheidsschade door op. Met de juiste maatregelen kan de werkgever blijvende schade voor zijn.

18 juni 2021 | Door redactie

Naast het treffen van maatregelen zijn bij fysieke overbelasting nog een aantal zaken belangrijk vanuit het oogpunt van gezondheid. Fysieke overbelasting ontstaat meestal sluipenderwijs. Als werknemers fysiek inspannend werk verrichten, is het belangrijk om regelmatig te controleren of de gezondheid hierdoor niet verslechtert. Om klachten en symptomen van fysieke overbelasting vroegtijdig aan te tonen, kan de werkgever een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) (artikel) aanbieden. In overleg met de bedrijfsarts bepaalt hij hoe vaak het PAGO moet worden herhaald.

Waarschuwing voor beginnende klachten

Als iemand jarenlang verkeerd tilt, krijgt hij uiteindelijk chronische rugpijn. Het is dus goed om te beseffen dat het vaak al te laat is als er sprake is van chronische klachten. Die moet juist voorkomen worden. Het regelmatig laten uitvoeren van onderzoek heeft verschillende voordelen:

  • Een werknemer krijgt een waarschuwing voor beginnende klachten;.
  • Een werknemer krijgt individueel terugkoppeling of hij de geboden hulpmiddelen effectief gebruikt.
  • De arbocoördinator of preventiemedewerker krijgt hierdoor een beeld van de effectiviteit van de arbomaatregelen, zoals instructie en voorlichting en de inzet van hulpmiddelen.

Preventie door gedragsverandering

Preventie van fysieke belasting is erop gericht om het gedrag van de werknemer te veranderen. Hij moet op een andere manier gaan duwen, staan, tillen of zitten zodat hij zijn lichaam niet langer verkeerd of te veel belast. Daarbij speelt voorlichting een belangrijke rol. Als door het PAGO (infographic) beginnende klachten aan het licht komen, kan de arboprofessional gericht maatregelen inzetten en de werknemer leren om op een andere manier te werken. De werkgever moet wel eerst alle hindernissen wegwerken en hulpmiddelen verstrekken. In plaats van handmatig tillen kan de werknemer bijvoorbeeld een tillift gebruiken.