Overbelasting door hoge werkdruk tijdig signaleren

22 oktober 2021 | Door redactie

Werknemers die geleidelijk aan meer taken krijgen, zullen zich over het algemeen aanpassen aan deze veranderende omstandigheden. Dat lijkt prettig, totdat de hoge werkdruk chronisch wordt en omslaat in werkstress. Dan dreigen overbelasting en ziekteverzuim.

Alle eisen waaraan een werknemer moet voldoen en de taken die hij moet uitvoeren, zijn belastend. Vaak komen daar nog eisen en activiteiten in de privésfeer bovenop. De mate waarin een werknemer in staat is om aan al die verwachtingen te voldoen, bepaalt zijn belastbaarheid. Moet hij aan meer of hogere eisen voldoen dan hij eigenlijk aankan, dan ontstaat overbelasting. Dat is voor een keer niet erg, maar als dit structureel gebeurt, kan de werknemer overspannen raken. Hoge werkdruk hangt meestal samen met hoge taakeisen, weinig mogelijkheden om het eigen werk te regelen (lage autonomie) en een gebrek aan sociale steun van de leidinggevende.

Risico hoge werkdruk in RI&E

Werkdruk is een van de vormen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). In de Arbowet staat dat de werkgever het risico van PSA moet wegnemen of beperken. Dat kan door het voeren van een goed arbobeleid. Allereerst moet hij het risico van PSA opnemen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en de risicobeperkende maatregelen in het bijbehorende plan van aanpak. Naast werkdruk valt ongewenst gedrag onder PSA, zoals agressie en geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en pesten. Deze vormen van PSA gaan zowel over het gedrag van mensen binnen als buiten de organisatie tegenover werknemers.

Allerlei gezondheidsklachten door stress

PSA kan lichamelijke en psychische gezondheidsklachten veroorzaken en leiden tot stress. Werknemers die last hebben van stress kunnen allerlei gezondheidsklachten hebben, zoals verhoogde bloeddruk, hoofdpijn, duizeligheid, verminderde weerstand, RSI/KANS, vermoeidheid, slapeloosheid, agressiviteit, somberheid of zelfs depressiviteit. Werkstress vergroot de kans op ziekteverzuim. Als de stressklachten niet op tijd worden opgemerkt, kan een werknemer uiteindelijk met een burn-out of zware lichamelijke problemen thuis op de bank belanden. Werknemers die uitvallen door PSA zijn bovendien vaak langere tijd ziek. Tijdig signaleren van de problemen is dus  belangrijk.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten