Nieuws

a

Veelgestelde vragen van arboprofessionals over Covid-19

Arbo | 21-09-2023 | Preventie

Hoewel de coronapandemie voorbij is, hebben werkgevers en arboprofessionals nog wel vragen over de risico’s van besmetting in de komende win...

a

Oplaadbare accu bij onzorgvuldig gebruik extra risico

Arbo | 08-08-2023 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Nu mensen ook op het werk in toenemende mate oplaadbare accu’s bij zich hebben, is het belangrijk om daar bij de brandpreventie rekening mee...

a

Visuele vermoeidheid kan tot klachten leiden

Arbo | 02-08-2023 | Preventie

De ogen van werknemers hebben het zwaar vandaag de dag. Onder werktijd verwerken ze waarschijnlijk een groot deel van de werkdag digitale in...

a

Beschermende maatregelen tegen tijgermug

Arbo | 11-07-2023 | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Werknemers die buitenwerk doen, moeten niet alleen alert zijn op teken, maar ook op de tijgermug. Die komst steeds vaker voor en kan virusse...

a

Meet zelf geluidsoverlast met een decibelmeter

Arbo | 05-07-2023 | Preventie

Geluidsoverlast is een veelvoorkomend arborisico. Het verstoort in ieder geval de concentratie, maar kan in ergere gevallen zelfs leiden tot...

a

Risico’s van alcoholgebruik onvoldoende bekend

Arbo | 04-07-2023 | Gezondheid werknemer

Uit recent onderzoek blijkt dat Nederlanders niet weten hoe slecht alcohol is voor de gezondheid. De Gezonde Generatie is daarom een kennisc...

a

Preventie werkgerelateerde kanker in Europees verband

Arbo | 27-06-2023 | Gevaarlijke stoffen

Kanker is doodsoorzaak nummer één als het gaat om werkgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie. Omdat werknemers in alle landen dezelf...

a

Hoeveel bhv’ers moeten er op het werk aanwezig zijn?

Arbo | 21-06-2023 | Bedrijfshulpverlening (bhv)

Ook als de bezetting op kantoor heel klein is, moet er volgens de Arbowet toch een bhv’er aanwezig zijn. Die verplichting geldt al voor werk...

a

Voorkom hitte-allergie en oververhitting bij werknemers

Arbo | 14-06-2023 | Preventie

Buiten werken bij temperaturen rond de dertig graden kan leiden tot problemen als zonne-allergie en hittestress. Het is goed om de symptomen...

a

Werknemer met slaapproblemen vormt risico op werkvloer

Arbo | 08-06-2023 | Preventie

Werknemers met slaapproblemen kunnen daarvan hinder ondervinden op het werk. Extreme vermoeidheid en gebrek aan concentratie verminderen nie...