Nieuws

a

Experts helpen bij leefstijlverandering werknemers

Arbo | 11-08-2022 | Preventie

Door experts in te schakelen bij het bereiken van een leefstijlverandering, kan de werkgever het ontwikkelen van gezondere gewoontes bij wer...

a

Risico op tekenbeten ook in tuinen

Arbo | 14-07-2022 | Preventie

Waar men eerder dacht dat teken alleen in bossen en hoog gras voorkomen, blijkt nu dat zij ook aanwezig kunnen zijn in tuinen en kort gemaai...

a

Het verschil: PAGO en PMO

Arbo | 23-06-2022 | Preventie

Werkgevers verwarren het in de Arbowet verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) nogal eens met het preventief medisch...

a

Forse prijsstijging rookwaren steun in de rug van werkgevers

Arbo | 03-06-2022 | Preventie

Werkgevers die graag zien dat hun werknemers helemaal niet meer roken, zullen blij zijn met het wetsvoorstel om de prijzen voor rookwaren te...

a

Gezonde voeding op het werk draagt bij aan preventie

Arbo | 31-05-2022 | Preventie

De invloed van de werkgever op gezond gedrag van werknemers is klein, maar niet nihil. Werkgevers die gezonde voeding aanbieden in het bedri...

a

Effecten van drugsgebruik lang merkbaar, ook op werk

Arbo | 19-05-2022 | Preventie

De invloed van drugs op het lichaam wordt door gebruikers sterk onderschat. Dat concludeert de politie na een forse toename van het aantal p...

a

Veel goede redenen voor gratis fruit op de werkvloer

Arbo | 15-04-2022 | Preventie

Een gratis appeltje op de werkvloer levert werkgever én werknemer iets op. Door fruit aan te bieden op de werkvloer, stimuleert de werkgever...

a

Leidraad alcohol, drugs en medicijnen op de werkvloer

Arbo | 01-04-2022 | Preventie

Door de toegenomen aandacht voor leefstijl en preventie van gezondheidsproblemen, kijken bedrijfsartsen en werkgevers anders naar de combina...

a

Beleid voor alcohol-, drugs- en medicijngebruik op werk

Arbo | 25-03-2022 | Preventie

Werknemers die alcohol, drugs of medicijnen gebruiken, lopen risico van gezondheidsschade, functioneren slechter en kunnen zichzelf en ander...

f

Streep door BTW op groente en fruit

Fiscaal | 16-12-2021 | Preventie

De nieuwe coalitie zet gezondheid hoog op de agenda. Een van de maatregelen die wordt genoemd in het Coalitieakkoord 2021-2025, dat op woens...