Nieuws

a

Repressieve maatregelen niet altijd te voorkomen

Arbo | 22-11-2023 | Arbeidsongeval

Soms zijn risicovolle omstandigheden dusdanig dat alleen preventieve maatregelen onvoldoende veiligheid bieden. De werkgever moet dan terugg...

a

RIVM waarschuwt voor combinatie zitten en gebrek aan bewegen

Arbo | 16-11-2023 | Gezondheid werknemer

Het aantal mensen dat niet aan de Nederlandse Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad voldoet, is sinds corona toegenomen, zo blijkt uit on...

a

Werken met biologische agentia vraagt om risicobestrijding

Arbo | 25-10-2023 | Gezondheid werknemer

In organisaties waar wordt gewerkt met biologische agentia moet de werkgever maatregelen nemen om werknemers te beschermen tegen ziektes en...

a

Soms risico bij persoonlijke beschermingsmiddelen

Arbo | 11-10-2023 | Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Bij werken op hoogte speelt altijd het risico van vallen. De werkgever moet maatregelen nemen om de werknemer hiertegen te beschermen. Als a...

a

Inspectie van de werkplek draagt bij aan veiligheid

Arbo | 10-10-2023 | Werkplek

Sommige organisaties zijn wettelijk verplicht regelmatig een werkplekinspectie uit te voeren. Daarbij kijkt bij een arboprofessional of de w...

a

10.000 stappen niet noodzakelijk voor gezondheidswinst

Arbo | 10-10-2023 | Gezondheid werknemer

10.000 stappen zetten per dag zou nodig zijn om gezondheidswinst te behalen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat sommigen ook met minder...

a

Rechtszaak: werkgever is aansprakelijk voor RSI-klachten

Arbo | 04-10-2023 | RSI/KANS

Veel werknemers verrichten hun werk achter hun beeldscherm. Dit kan leiden tot RSI-klachten. Werkgevers moeten proberen met arbobeleid zulke...

a

Wat zijn de arboverplichtingen bij alleen thuiswerken?

Arbo | 28-09-2023 | Preventie

Werknemers die alleen werken zijn extra kwetsbaar. Vandaar dat de werkgever verplicht is te zorgen dat ze zo veilig mogelijk hun werk kunnen...

hr

Eerste Kamer niet akkoord met Wet werken waar je wilt

HR | 26-09-2023 | Thuiswerken

Het voorstel voor de ‘Wet werken waar je wilt’ is verworpen door de Eerste Kamer. Een meerderheid vindt het wetsvoorstel niet van meerwaarde...

a

Op zoek naar een geschikte ergonoom

Arbo | 13-09-2023 | Fysieke arbeidsbelasting

Een ergonoom kan de hele werkomgeving van een organisatie onder de loep nemen om zo fysieke overbelasting te voorkomen. Maar niet elke arbod...