Nieuws

fa

Accountantskosten bij beursfondsen fors toegenomen

Financiële administratie | 21-03-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap-ondernemingen zijn in vijf jaar tijd met gemiddeld 93,9% gestegen. Deze conclusie...

fa

Organisaties nog niet klaar voor duurzaamheidsrichtlijn

Financiële administratie | 13-03-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

Met ingang van boekjaar 2024 wordt voor veel organisaties de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Zi...

fa

Ontheffing jaarrekening in uitzonderlijke gevallen

Financiële administratie | 10-03-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Een aantal jaren kwam een tij...

fa

Hogere omzet in de administratieve dienstverlening

Financiële administratie | 07-03-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

In de administratieve dienstverlening – de accountancy, belastingadvisering en administratie – groeide de omzet in het vierde kwartaal van 2...

fa

Budgetteringsvormen per organisatieonderdeel

Financiële administratie | 21-02-2023 | Begroten en budgetteren

Elke onderneming kan ervoor kiezen om al dan niet te budgetteren. Voor elk organisatieonderdeel (responsibility center) is het mogelijk om e...

bv

Bestuurder aansprakelijk door ontbreken administratie

Ondernemen | 06-02-2023 | Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder van een bv moet zorgen dat de onderneming de administratie op orde heeft. Oók bij een kleine onderneming en óók als die maar k...

fa

Tekort aan accountants leidt tot hogere tarieven

Financiële administratie | 09-01-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

De tarieven van menig accountantskantoor stijgen dit jaar. Dit is onder meer het gevolg van een tekort aan accountants en strengere regelgev...

fa

Merendeel accountantskantoren doorstaat toetsing

Financiële administratie | 12-12-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

Afgelopen jaar voldeed 70% van getoetste accountantskantoren aan de gewenste kwaliteitseisen. Dit blijkt uit het verslag van de werkzaamhede...

fa

Conceptstandaarden duurzaamheidsverslaggeving bekend

Financiële administratie | 02-12-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

Vanaf boekjaar 2024 zijn grote ondernemingen verplicht om over duurzaamheid te rapporteren als gevolg van de EU-richtlijn de Corporate Susta...

fa

Duurzaamheid verplicht onderwerp voor accountants

Financiële administratie | 28-11-2022 | Jaarverslag en jaarrekening

Het bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft bepaald dat duurzaamheid het verplichte PE-onderwerp wordt in...