Nieuws

fa

CEA zal duurzaamheidseisen verwerken in eindtermen

Financiële administratie | 11-06-2024 | Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Dit jaar treedt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking in de nationale wetgeving. Dit heeft ook gevolgen voor de...

fa

Meldingsplicht bij intrekken wettelijke controleopdracht

Financiële administratie | 07-05-2024 | Jaarverslag en jaarrekening

Onlangs zijn de grensbedragen voor een verplichte wettelijke controle verhoogd. Deze verhoogde grensbedragen kunnen met terugwerkende kracht...

fa

Minder klachten over accountants gegrond verklaard

Financiële administratie | 09-04-2024 | Jaarverslag en jaarrekening

In het onlangs verschenen jaarverslag van de Accountantskamer is te lezen dat in 2023 een vergelijkbaar aantal klachten tegen accountants is...

fa

Problemen wettelijke controle mogelijk opgelost

Financiële administratie | 25-03-2024 | Jaarverslag en jaarrekening

Eumedion, het corporate governance en duurzaamheidsforum voor institutionele beleggers, heeft gereageerd op het wetsvoorstel Wijzigingswet a...

fa

Verplichte elektronische deponering per boekjaar 2025

Financiële administratie | 05-03-2024 | Jaarverslag en jaarrekening

Vanaf boekjaar 2025 zijn alle rechtspersonen verplicht om hun jaarrekening elektronisch te deponeren via Standard Business Reporting (SBR)....

fa

Vrijstelling voor de jaarrekening micro-onderneming

Financiële administratie | 01-03-2024 | Jaarverslag en jaarrekening

Op basis van de groottecriteria hebben ondernemingen verplichtingen voor wat betreft het opstellen, vaststellen en publiceren van de jaarrek...

fa

Waardering activa sinds 2016

Financiële administratie | 01-03-2024 | Jaarverslag en jaarrekening

Sinds de ingang van het boekjaar 2016 past uw organisatie nieuwe waarderingsregels toe. Dit is het gevolg van de regels uit de Uitvoeringswe...

fa

Ministerraad akkoord met verhoging van grensbedragen

Financiële administratie | 27-02-2024 | Jaarverslag en jaarrekening

De ministerraad heeft ingestemd met de algemene maatregel van bestuur (AMvB) voor het verhogen van de grensbedragen. Minder ondernemingen zi...

fa

Accountancy-trainees willen vaktechnische ondersteuning

Financiële administratie | 26-02-2024 | Opleiding en ontwikkeling

Net als de actieve leden willen accountancy-trainees dat de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) meer ondersteuning biedt op...

fa

Lopende projecten opnemen in de jaarrekening

Financiële administratie | 09-02-2024 | Jaarverslag en jaarrekening

Rond deze tijd maken ondernemingen de balans op van het afgelopen jaar met de jaarrekening. De financiële administratie neemt daarin alle be...