Nieuws

fa

AFM: grote stappen nodig voor duurzaamheidsrichtlijn

Financiële administratie | 25-04-2023 | Duurzaam ondernemen

Voor sommige ondernemingen treedt met ingang van boekjaar 2024 de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werkin...

fa

Accountantskamer handelt ingediende klachten sneller af

Financiële administratie | 03-04-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

De Accountantskamer heeft de gemiddelde doorlooptijd van klachtenafhandeling weten terug te brengen van 254 dagen in 2021 naar 162 dagen in...

fa

Inflatie kan leiden tot controleplicht mkb-onderneming

Financiële administratie | 29-03-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

De maximale grensbedragen voor de verplichte wettelijke controle van de jaarrekening zouden moeten meegroeien met de inflatie. Gebeurt dit n...

fa

Accountantskosten bij beursfondsen fors toegenomen

Financiële administratie | 21-03-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

De accountantskosten voor beursgenoteerde small- en midkap-ondernemingen zijn in vijf jaar tijd met gemiddeld 93,9% gestegen. Deze conclusie...

fa

Organisaties nog niet klaar voor duurzaamheidsrichtlijn

Financiële administratie | 13-03-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

Met ingang van boekjaar 2024 wordt voor veel organisaties de EU-richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Zi...

fa

Ontheffing jaarrekening in uitzonderlijke gevallen

Financiële administratie | 10-03-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Een aantal jaren kwam een tij...

fa

Hogere omzet in de administratieve dienstverlening

Financiële administratie | 07-03-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

In de administratieve dienstverlening – de accountancy, belastingadvisering en administratie – groeide de omzet in het vierde kwartaal van 2...

fa

Budgetteringsvormen per organisatieonderdeel

Financiële administratie | 21-02-2023 | Begroten en budgetteren

Elke onderneming kan ervoor kiezen om al dan niet te budgetteren. Voor elk organisatieonderdeel (responsibility center) is het mogelijk om e...

bv

Bestuurder aansprakelijk door ontbreken administratie

Ondernemen | 06-02-2023 | Bestuurdersaansprakelijkheid

De bestuurder van een bv moet zorgen dat de onderneming de administratie op orde heeft. Oók bij een kleine onderneming en óók als die maar k...

fa

Tekort aan accountants leidt tot hogere tarieven

Financiële administratie | 09-01-2023 | Jaarverslag en jaarrekening

De tarieven van menig accountantskantoor stijgen dit jaar. Dit is onder meer het gevolg van een tekort aan accountants en strengere regelgev...