Nieuws

fa

Nieuw fonds voor non-bancaire financiers gelanceerd

Financiële administratie | 24-08-2021 | Zakelijke financiering

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het investeringsfonds Invest-NL hebben samen met het Europees Investeringsfonds (EI...

fa

Coronafinanciering met overheidsgarantie

Financiële administratie | 17-08-2021 | Zakelijke financiering

Sinds het begin van de coronapandemie hebben Nederlandse banken 66.000 ondernemers geholpen aan financiering. De teller staat op dit moment...

fa

Financiële mogelijkheden voor startende ondernemer

Financiële administratie | 13-08-2021 | Zakelijke financiering

Ondanks de coronapandemie zijn er ook ondernemers die wel heil zien in het starten van en onderneming. Als startende ondernemer kunt u profi...

fa

Sterke toename van bankhelpdeskfraude in 2021

Financiële administratie | 03-08-2021 | Fraude

Ondanks de aandacht die de media, de banken en de politiek besteden aan spoofing, blijkt de schade door bankhelpdeskfraude nog steeds fors t...

fa

Golf van faillissementen vindt pas plaats in 2022

Financiële administratie | 27-07-2021 | Faillissement

De verwachte piek in het aantal faillissementen schuift twee kwartalen door naar het tweede kwartaal van 2022. Dit is te lezen in de derde B...

bv

Compensatie rentederivaten in mkb is vrijwel afgerond

Ondernemen | 07-06-2021 | Zakelijke financiering

De compensatieregeling voor het hoofdpijndossier met rentederivaten in het mkb is zo goed als afgerond. In totaal hebben zes banken een klei...

fa

Impact van coronacrisis op financiële stelsel beperkt

Financiële administratie | 01-06-2021 | Faillissement

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft in de recent verschenen Risicorapportage Financiële Markten 2021 aan dat het Nederlandse financiële stel...

bv

Coronasteun loopt door tot 1 oktober 2021

Ondernemen | 28-05-2021 | Corona-advies

Het kabinet laat het enorme pakket met coronasteun nog eens drie maanden langer doorlopen. De belangrijkste steunregelingen lopen daarom nu...

fa

Banken verstrekken ruim 50 miljard coronafinanciering

Financiële administratie | 17-05-2021 | Zakelijke financiering

Sinds de start van de coronacrisis hebben banken 56.000 ondernemers geholpen aan financiering. De totale waarde daarvan bedraagt € 51,1 milj...

fa

Actieve organisaties ontvangen meeste NOW-steun

Financiële administratie | 10-05-2021 | Zakelijke financiering

Vooral actieve organisaties krijgen coronasteun via de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Dat is d...