Nieuws

fa

Jaarrekening niet op tijd af door corona

Financiële administratie | 31-12-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Het is belangrijk dat uw onderneming de jaarrekening tijdig deponeert, want hiervoor gelden strikte termijnen. Maar door de coronapandemie k...

fa

NBA richt zich op continuïteit, digitalisering en klimaat

Financiële administratie | 14-12-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) publiceerde onlangs de eerste drie van een nieuwe reeks 'beleidsstandpunten'. Deze b...

fa

Vragen over: licenties op de jaarrekening

Financiële administratie | 04-12-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

De winst-en-verliesrekening van uw onderneming moet een juist beeld geven van de kosten en omzet die bij een bepaalde boekjaar horen. Als uw...

fa

Jaarrekening helpt bij het rondkrijgen van financiering

Financiële administratie | 26-11-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Met een jaarrekening zullen ondernemingen relatief sneller een lening kunnen krijgen dan zonder. Dat is in coronatijd goed om in het achterh...

fa

Accountantskosten bij kleinere beursfondsen verdubbeld

Financiële administratie | 05-10-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Uit recent onderzoek blijkt dat de kosten voor de jaarrekeningcontrole bij Nederlandse kleine en middelgrote beursfondsen in vijf jaar tijd...

fa

AFM gaat meer toezicht houden op de accountancy

Financiële administratie | 29-09-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat in de nabije toekomst het toezicht op niet-oob-accountantsorganisaties overnemen van de Nederlan...

fa

Ondergrens voor NOW-accountantsverklaring vastgesteld

Financiële administratie | 26-05-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bi...

fa

Jaarverslag en jaarrekening 2019 en het coronavirus

Financiële administratie | 17-04-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening geven jaarlijks een overzicht van de gang van zaken in een onderneming. Omdat het coronavirus veel vragen...

fa

Fors aantal accountants doorgehaald in 2019

Financiële administratie | 06-04-2020 | Jaarverslag en jaarrekening

Het afgelopen jaar werden maar liefst 17 accountants doorgehaald ten opzichte van slechts 1 in 2018. Dit staat in het recent verschenen Jaar...

fa

Vragen over: continuous reporting

Financiële administratie | 17-02-2020 | Data-analyse

Afgelopen jaar deed NEMACC, het kenniscentrum van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Erasmus Universiteit Rotterd...