Nieuws

hr

Wat doet het kabinet voor de koopkracht van werknemers?

HR | 20-09-2022 | Werknemer met schulden

Door de hoge energieprijzen en inflatie is de koopkracht in Nederland stevig afgenomen. Om de problemen hiervan zo veel mogelijk te beperken...

hr

Compensatie transitievergoeding zieke werkgever niet vóór 2024

HR | 20-09-2022 | Transitievergoeding

De compensatieregeling voor transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging door ziekte of gebreken van de werkgever treedt niet eerder in wer...

s

Vrije ruimte WKR stijgt per 2023 naar 1,92%

Salarisadministratie | 20-09-2022 | Werkkostenregeling (WKR)

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) gaat per 1 januari 2023 waarschijnlijk omhoog naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de fis...

hr

€ 500 miljoen extra voor opleiding via STAP-budget

HR | 20-09-2022 | Opleiding en ontwikkeling

Om een toekomstbestendige arbeidsmarkt te realiseren, zet het kabinet sterk in op het thema Leven Lang Ontwikkelen. Om ook groepen te bereik...

s

Per 2025 meer mogelijkheden voor recht op LKV

Salarisadministratie | 20-09-2022 | LKV en (jeugd-)LIV

Per 2025 wil het kabinet enkele wijzigingen aanbrengen in het systeem van de loonkostenvoordelen (LKV) en het lage-inkomensvoordeel (LIV). D...

hr

De lonen gaan omhoog in 2023, maar hoeveel precies?

HR | 20-09-2022 | Cao

Afgaande op de Macro Economische Verkenning 2023, kunnen werkgevers zich voorbereiden op een verdere stijging van de loonkosten. Er zit echt...

hr

Vergoeding kinderopvang in 2025 naar 96%

HR | 20-09-2022 | Balans werk-privé

Om kinderopvang betaalbaarder en eenvoudiger te maken, wordt het kinderopvangstelsel fundamenteel herzien. Op Prinsjesdag kondigde het kabin...

f

Tarief eerste schijf inkomstenbelasting omlaag in 2023

Fiscaal | 20-09-2022 | Inkomstenbelasting (IB)

Meer werken moet meer lonen, heeft de koning gezegd in de Troonrede. Dus moeten belastingbetalers in 2023 naar verwachting 36,93% inkomstenb...

s

Werkgeversheffing ZVW daalt per 2023

Salarisadministratie | 20-09-2022 | Sociale verzekeringen

De Zorgverzekeringswet (ZVW) valt in 2023 goedkoper uit voor werkgevers. De werkgeversheffing ZVW daalt namelijk van 6,75% naar 6,68%. Ook i...

s

Per 2024 beperking van 30%-regeling

Salarisadministratie | 20-09-2022 | 30%-regeling

Het kabinet stelt in het Belastingplan 2023 voor om de toepassing van de 30%-regeling te beperken. De regeling wordt vanaf 2024 beperkt tot...