Nieuws

mt

Wet Huis voor klokkenluiders vertraagd

Management | 19-02-2016 | Klokkenluidersregeling

De verwachte ingangsdatum van de Wet Huis voor klokkenluiders is verschoven van 1 april 2016 naar 1 juli 2016. De Eerste Kamer heeft tijdens...

or

WOR wijzigt door Wet Huis voor klokkenluiders

OR | 25-01-2016 | Klokkenluidersregeling

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad wordt aangescherpt. De OR heeft dat recht nu al op de interne klachtregeling. Maar als de Eerst...

mt

Stel meldregeling klokkenluiders nu al op

Management | 04-12-2015 | Klokkenluidersregeling

Als ook de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders zijn werkgevers met 50 werknemers of meer in dienst per 1 apri...