Herstart Huis voor Klokkenluiders noodzakelijk

15 december 2017 | Door redactie

Het voltallige bestuur van het Huis voor Klokkenluiders treedt af per 8 januari 2018. De aanleiding voor het vertrek is het onderzoeksrapport over het functioneren van het Huis voor Klokkenluiders en het dringende advies om over te gaan tot een herstart.

Het onderzoek naar het functioneren van het Huis voor Klokkenluiders is ingesteld op verzoek van het bestuur van het Huis. Het Huis voor Klokkenluiders bleek namelijk ruim een jaar na de oprichting nog geen enkel onderzoek naar gemelde misstanden te hebben afgerond. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten (pdf) hebben de overige vier bestuursleden (bestuursvoorzitter Paul Loven stapte onlangs al op) aangegeven alle aanbevelingen uit het rapport over te nemen maar hiervoor niet zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Zij hebben daarom besloten om per 8 januari 2018 terug te treden.  

Onvoldoende visie binnen Huis voor Klokkenluiders

De conclusie van het onderzoek is dat het bestuur er onvoldoende in is geslaagd een heldere en eenduidige visie op het Huis van Klokkenluiders te ontwikkelen. Zowel bestuursleden als werknemers verschilden van mening over hoe het Huis met meldingen van klokkenluiders moest omgaan. Daardoor ontbreekt er onder de werknemers ook draagvlak voor het bestuur als geheel. Daarnaast is er sprake van een onnodig strikte scheiding tussen advies en onderzoek, onvoldoende oog voor samenhang, worden werknemers niet gestimuleerd om samen te werken, zijn er te veel lagen (bestuur, directeur, coördinatoren en werknemers), heeft het Huis zich extern onvoldoende geprofileerd en ontbreekt tot op heden een bestuursreglement en een advies- en onderzoeksprotocol.

Het Huis voor Klokkenluiders blijft open

In het rapport pleit Ruys voor een herstart van het Huis. Het Huis moet de klokkenluiders de rechtsbescherming bieden die ze verdienen en ondersteunen de vorm van advies en begeleiding. Ruys adviseert om een interim-bestuur verantwoordelijk te maken voor de herstart, de bestuurlijke inrichting en de werkwijze van het Huis aan te passen en het personeelsbestand te laten doorlichten.
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vicevoorzitter Muller van de Onderzoeksraad voor Veiligheid benoemd als interim-voorzitter. Het is de bedoeling dat een nieuw interim-bestuur op 8 januari 2018 aantreedt. Het Huis voor Klokkenluiders blijft gedurende de herstart open voor alle werkzaamheden.