Nieuws

hr

Is minen van bitcoin reden voor ontslag op staande voet?

HR | 02-03-2018 | Ontslag op staande voet

Een geheel nieuwe ontslagreden: het minen van bitcoins op het werk. Of dit voor een werkgever daadwerkelijk genoeg is om een werknemer te ku...

hr

Dwangsom voor negatieve uitlatingen na ontslag

HR | 09-11-2017 | Ontslag met wederzijds goedvinden

Een werkgever die vindt dat een ex-werknemer zich niet aan een vaststellingsovereenkomst houdt, moet goed bedenken wat hij hiertegen gaat do...

hr

Ontslag na late terugkomst van vakantie door defecte auto

HR | 20-10-2017 | Ontslag op staande voet

Een werknemer die te laat terugkomt van vakantie, kan hiervoor een ontslag op staande voet krijgen. Of een rechter dit ontslag in stand houd...

hr

Combineren ontslaggronden straks weer mogelijk

HR | 10-10-2017 | Ontslag

Werkgevers moeten verschillende ontslaggronden weer met elkaar kunnen combineren. Daar staat tegenover dat de rechter een extra vergoeding k...

hr

Ontslag voor werknemer die lijdt aan ziekelijke steelzucht?

HR | 21-07-2017 | Ontslag op staande voet

Een werkgever die ontdekt dat een werknemer meerdere malen geld heeft gestolen, zal hem doorgaans willen ontslaan. Een werknemer kan dit ont...

hr

Wanneer is er precies sprake van werkweigering?

HR | 10-07-2017 | Ontslag op staande voet

De werkgever mag zijn werknemers opdracht geven om werkzaamheden te doen die buiten hun normale takenpakket vallen. Als een werknemer het ni...

hr

Hoe hoog is de ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden?

HR | 30-05-2017 | Ontslag met wederzijds goedvinden

De gemiddelde ontslagvergoeding die werkgevers bij ontslag met wederzijds goedvinden betalen, is ongeveer € 12.000. De transitievergoeding i...

hr

Zieke werknemer ontslaan bij reorganisatie

HR | 26-05-2017 | Ontslag

Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het voor werkgevers nog lastiger geworden om zieke werknemers te ontslaan bij een reorganisatie. Toch...

hr

Werknemers minder bang voor ontslag

HR | 09-05-2017 | Ontslag

Het aantal werknemers dat zich zorgen maakt over het behoud van hun baan is de afgelopen jaren afgenomen. Dit blijkt uit de Nationale Enquêt...

hr

Fraude bij urenregistratie leidt tot ontslag

HR | 05-05-2017 | Ontslag op staande voet

Past een werknemer bewust in zijn voordeel de urenregistratie aan, dan kan dit een dringende reden vormen voor ontslag op staande voet. Dit...