10 voordelen van werken met AOW-gerechtigde werknemers

26 juni 2023 | Door redactie

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan zijn werkgever of hijzelf voorstellen om samen door te gaan. Voor zo’n AOW-gerechtigde werknemer gelden bijzondere regels die gunstig zijn voor de werkgever. Per 1 juli 2023 is nu ook de verkorting van de loondoorbetalingsplicht van 13 naar zes weken een feit.

De overheid ziet graag dat AOW-gerechtigde werknemers langer doorwerken. Ook voor werkgevers kan dit een uitkomst zijn: kennis en ervaring blijven behouden en een eventueel personeelstekort wordt tegengegaan. Via onder meer de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd zijn daarom regels opgesteld die het werken met AOW’ers aantrekkelijker maken. Kent u deze regels?

Meer tijdelijke contracten, meer vrijheid en minder kosten

  1. De werkgever kan een AOW-gerechtigde werknemer zes tijdelijke contracten geven binnen een periode van vier jaar voordat er recht op een vast contract ontstaat. De AOW’er kan ook een tijdelijk contract krijgen als hij vóór de AOW-leeftijd in vaste dienst was.
  2. Loopt een arbeidsovereenkomst (zonder pensioenontslagbeding) bij het bereiken van de AOW-leeftijd door, dan kan de werkgever dit contract op een later moment beëindigen zonder hiervoor toestemming aan UWV of de kantonrechter te vragen.
  3. De opzegtermijn voor de arbeidsovereenkomst duurt standaard een maand.
  4. De werknemer heeft bij ontslag geen recht op de transitievergoeding (tool).
  5. De werkgever hoeft geen premies te betalen voor de werknemersverzekeringen en de AOW, maar de AOW’er kan bij ziekte nog wel kortdurend recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Daarnaast kunnen kosten voor aanvullende pensioenopbouw wegvallen.
  6. Een AOW’er heeft per 1 juli 2023 bij ziekte maximaal zes weken recht op loondoorbetaling, in plaats van 104 weken. 
  7. De (minder strenge) re-integratieverplichtingen bij ziekte duren ook maximaal zes weken.
  8. Na zes weken ziekte komt het opzegverbod ten einde en is ontslag mogelijk.
  9. AOW’ers zijn bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel een aparte groep: hun contract moet worden beëindigd voordat andere werknemers eventueel aan de beurt komen.
  10. De AOW’er kan zijn arbeidsduur niet laten aanpassen op basis van de Wet flexibel werken (tool).

Meer informatie over het werken met of ontslag van een AOW-gerechtigde werknemer vindt u in de toolbox Zo regelt u doorwerken of ontslag AOW’er.

Bijlagen bij dit bericht

Voorbeeld ontslagbrief AOW-gerechtigde
Tools | Maatwerkbrieven
Voorbeeld pensioenontslagbeding
Tools | Overeenkomsten
AOW-leeftijd bepalen
Tools | Rekentools