Nieuws

hr

Vragen over: ontslag tijdens proeftijd

HR | 02-02-2018 | Proeftijd

De proeftijd van een arbeidsovereenkomst geeft de werkgever en werknemer de kans om te ontdekken of ze bij elkaar passen. Tijdens deze proef...

s

Het verschil: maximumdagloon en maximumpremieloon

Salarisadministratie | 29-01-2018 | Premies werknemersverzekeringen

Elke werkgever moet bij het bepalen van de te betalen werkgeversheffing Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen rekening houd...

hr

Werkgevers bieden veel ruimer verlof dan de wet verplicht

HR | 11-01-2018 | Verlofregelingen

Een werkgever kan als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde verlofregelingen aanbieden die ruimer zijn dan de wet voorschrijft. Microsoft Nederla...

hr

Bij moederschap geen vast contract: discriminatie?

HR | 05-01-2018 | Discriminatie

Als een werkgever een arbeidsovereenkomst niet verlengt vanwege zwanger- of moederschap, is dit een vorm van discriminatie op grond van gesl...

s

Maximumdagloon bedraagt in de eerste helft van 2018 € 209,26

Salarisadministratie | 12-12-2017 | Aangifte loonheffingen

Per 1 januari 2018 is het maximumdagloon dat UWV aan uitkeringen uitbetaalt, bepaald op € 209,26 per dag. Dat staat in de rekenregels voor 2...

a

Risico discriminatie door zwangerschap bij tijdelijke krachten

Arbo | 31-10-2017 | Discriminatie

Volgens het College voor de Rechten van de Mens lopen vrouwen met een tijdelijk arbeidscontract een groot risico hun baan te verliezen vanwe...

a

Werkende vrouwen vaker ziek dan werkende mannen

Arbo | 19-10-2017 | Re-integratie

Werkende vrouwen melden zich vaker ziek op werk dan mannen. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën, maar het verschil is het grootst in de...

hr

Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie krijgt vervolg

HR | 10-10-2017 | Werving en selectie

Het is ontoelaatbaar dat werkgevers bij werving en selectie van nieuwe werknemers discrimineren. Het kabinet geeft daarom een vervolg aan he...

hr

Vanaf 1 juli 2020 wekenlang vaderschapsverlof

HR | 10-10-2017 | Verlofregelingen

Per 2019 kunnen werknemers vijf dagen betaald kraamverlof opnemen als hun partner bevalt. Vanaf 1 juli 2020 wordt het kraamverlof, ook wel v...

a

SZW start landelijke campagne tegen zwangerschapsdiscriminatie

Arbo | 21-09-2017 | Discriminatie

Het aantal vrouwen dat ongelijk behandeld wordt vanwege een zwangerschap is nog net zo hoog als vier jaar geleden. Zwangere werkneemsters he...