Nog steeds discriminatie zwangere door werkgever

13 september 2016 | Door redactie

Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat zwangere werkneemsters nog evenveel worden gediscrimineerd als vier jaar geleden. Ook komt zwangerschapsdiscriminatie in alle sectoren voor. Het College roept organisaties en overheid op hier iets aan te doen.

Vergeleken met vier jaar geleden worden nog evenveel vrouwen op het werk ongelijk behandeld vanwege een zwangerschap. Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat vier op de tien vrouwen die het afgelopen jaar zwanger zijn geweest, te maken hebben gehad met discriminatie (tool). Bij een derde van de vrouwen die een nieuw contract zouden krijgen, ging dat niet door of werd het contract gewijzigd nadat zij vertelden dat ze zwanger waren. Andere klachten zijn dat tijdelijke contracten niet worden verlengd, het recht op verlof niet wordt nageleefd en dat promoties en salarisverhogingen aan hun neus voorbij gaan.

Ongelijke behandeling is strafbaar

Niet alleen is ongelijke behandeling vanwege een zwangerschap strafbaar, het is ook geen voorbeeld van goed werkgeverschap. Het College constateert dat werkgevers kennelijk slecht op de hoogte zijn van de rechten en plichten rondom zwangerschap. Zo hebben zwangeren recht op zwangerschapsverlof(tool) en mogen ze niet werken vanaf de vierde week voor de uitgerekende bevallingsdatum. Ook genieten ze ontslagbescherming tijdens het zwangerschapsverlof en de eerste zes weken erna. In de Arbeidstijdenwet staan regels (tool) voor arbeids- en rusttijden tijdens de zwangerschap en de lactatie (periode dat de vrouw borstvoeding geeft).

Werkgever verplicht zwangere te beschermen

De werkgever heeft ook te maken met de Arbowet. In het Arbobesluit zijn zwangeren een bijzondere groep werknemers waarvoor extra regels gelden. De werkgever is verplicht de zwangere te beschermen tegen gevaren. Als de werkplek of werkzaamheden gezondheidsrisico’s opleveren, moet hij deze aanpassen. Zwangeren mogen ook niet overwerken of nachtdiensten draaien en niet blootgesteld worden aan zware fysieke arbeidsbelasting zoals veel tillen. Werkgevers zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze zwangeren discrimineren. De arboprofessional en de OR kunnen samen onderzoeken in hoeverre zwangerschapsdiscriminatie voorkomt en het onderwerp op de agenda zetten.