Nieuws

or

Gelijke behandeling doorslaggevend voor goed werkgeverschap

OR | 27-03-2019 | Discriminatie

Gelijke behandeling is doorslaggevend voor goed werkgeverschap. Dat blijkt uit medewerkersonderzoek en een evaluatie van het werkgeversbelei...

or

Tips om de registratie van datalekken te verbeteren

OR | 25-03-2019 | Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar de registratie van datalekken bij 26 overheidsorganisaties. Naar aanleiding...

or

Ondernemingsraden bundelen krachten

OR | 11-03-2019 | Klimaat en milieu

De ondernemingsraden van 17 grote bedrijven maken een gezamenlijke vuist voor het behoud van banen voor hun achterban. Ook tonen zij hun tro...

or

Integriteit zaak voor OR, bestuurder én achterban

OR | 06-03-2019 | Ondernemingsraad

Integriteit is voor elke ondernemingsraad een belangrijk onderwerp. Integriteit speelt zowel een rol in het contact tussen de OR en de bestu...

or

OR moet discriminatie achterban bestrijden

OR | 15-02-2019 | Discriminatie

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder. De ond...

or

Stem OR bepaalt positie preventiemedewerker

OR | 11-02-2019 | Preventiemedewerker

De Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker zijn werk zelfstandig en onafhankelijk uitvoert. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrec...

a

Het verschil: de RI&E en de arbocatalogus

Arbo | 29-01-2019 | Arbocatalogus

Werkgevers denken soms dat een arbocatalogus niet nodig is omdat zij al een RI&E en plan van aanpak hebben. In de RI&E en het bijbehorende p...

or

SER licht medezeggenschap pensioen kleine organisatie toe

OR | 18-01-2019 | Wet op de ondernemingsraden (WOR)

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een handreiking uitgebracht over de zorgplicht bij pensioen voor kleine organisaties. Een belangrijk...

or

Besteding budget duurzame inzetbaarheid kan beter volgens AWVN

OR | 20-12-2018 | Duurzame inzetbaarheid

Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) deed een onderzoek naar het beschikbaar stellen aan werknemers van budgetten voor duurzame i...

or

OR gemeente Almelo gaat in beroep bij Ondernemingskamer

OR | 03-12-2018 | Ondernemingskamer (OK)

De ondernemingsraad (OR) van de gemeente Almelo stapt naar de Ondernemingskamer (OK). De OR mist uitleg over waarom de gemeente het formatie...