Nieuws

or

Vetorecht OR is een sterk recht

OR | 08-08-2022 | Overeenstemmingsrecht

Het overeenstemmingsrecht geeft de ondernemingsraad (OR) een sterke onderhandelingspositie. Bereikt de bestuurder geen overeenstemming met d...

or

Instemming OR: bedrijfsmaatschappelijk werk

OR | 05-08-2022 | Instemmingsrecht

De bedrijfsmaatschappelijk werker is gespecialiseerd in werkgerelateerde problemen en conflicten. Verandert er binnen de organisatie iets in...

or

OR kan College vragen om onderzoek naar discriminatie

OR | 29-07-2022 | Discriminatie

De OR heeft de speciale taak om te waken tegen discriminatie binnen de organisatie. Als de OR het vermoeden heeft van discriminatie, kan de...

or

OR heeft invloed op scholing achterban

OR | 15-07-2022 | Opleiding en ontwikkeling

Scholing vergroot de duurzame inzetbaarheid van de achterban en kan ook de productiviteit verhogen. De bestuurder is verplicht om de kennis...

or

Vragen over de samenstelling van de ondernemingsraad

OR | 11-07-2022 | Ondernemingsraad

Uit hoeveel leden de ondernemingsraad (OR) bestaat, hangt onder andere af van het aantal werknemers in de organisatie. Voor de grootte en de...

or

Instemmingsrecht OR bij controle internetgebruik

OR | 08-07-2022 | Privacy op het werk

De bestuurder mag het internet- en e-mailgebruik van werknemers controleren, maar hij mag werknemers niet zomaar in het geheim bespioneren....

or

Niet alle kosten van de OR vallen onder het OR-budget

OR | 06-07-2022 | Budgetteren

De ondernemingsraad (OR) kan samen met de bestuurder een budget vaststellen voor de kosten die de raad denkt te gaan maken. De OR hoeft dan...

or

OR communiceert notulen naar achterban

OR | 04-07-2022 | Achterban van de OR

De ondernemingsraad (OR) vertegenwoordigt zijn achterban voor een groot deel door zelf te vergaderen en in de overlegvergaderingen in gespre...

or

Maatregelen bij een niet-functionerend OR-lid

OR | 01-07-2022 | Disfunctioneren

Het komt weleens voor dat de ondernemingsraad (OR) vindt dat één van de OR-leden niet goed functioneert, of dat de bestuurder niet tevreden...

or

Adviesrecht OR: inhoud van de adviesaanvraag

OR | 29-06-2022 | Adviesrecht

De bestuurder is wettelijk verplicht om de ondernemingsraad (OR) tijdig en schriftelijk om advies te vragen over elk voorgenomen besluit dat...