Nieuws

s

(G)een heffingskorting bij werknemers in het buitenland

Salarisadministratie | 17-04-2023 | Aangifte loonheffingen

Voor werknemers die in het buitenland werken mag de werkgever in principe geen rekening houden met het belastingdeel van de heffingskortinge...

s

Ingangsdatum keuze bij nieuwe aanvraag 30%-regeling

Salarisadministratie | 16-02-2023 | 30%-regeling

Sinds 2023 moeten werkgevers elk jaar in het eerste loontijdvak kiezen of zij de extraterritoriale kosten van werknemers uit het buitenland...

bv

Namaakgoederen risico voor het mkb

Ondernemen | 10-02-2023 | Intellectueel eigendom

Namaakgoederen vormen een groeiend risico voor met name mkb’ers, blijkt uit nieuw Europees onderzoek. Het ontbreekt kleinere ondernemingen n...

s

Salarisnormen 30%-regeling stijgen per 2023

Salarisadministratie | 19-01-2023 | 30%-regeling

Voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die schaars is in Nederland kunnen werkgevers de 30%-regeling toepassen. De sa...

s

Vergoedingen dienstreizen binnen- en buitenland 2023

Salarisadministratie | 05-01-2023 | Reiskosten

De vergoedingsbedragen voor verblijfskosten tijdens dienstreizen in het binnenland zijn per 1 januari 2023 gewijzigd. Ook zijn de bedragen i...

bv

Akkoord EU over minimumtarief VPB voor multinationals

Ondernemen | 16-12-2022 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De Europese lidstaten hebben een akkoord bereikt over de invoering van een minimumbelasting voor grote multinationals. Op termijn gaat voor...

a

Ook arbozorg voor werknemers op reis

Arbo | 25-11-2022 | Preventie

De zorgplicht van de werkgever strekt zich ook uit tot werknemers die voor hun werk naar het buitenland reizen. Zij kunnen daarbij gezondhei...

bv

Subsidieloket voor Brexit-kosten is open

Ondernemen | 04-11-2022 | Internationaal ondernemen en Brexit

Exporteurs die kosten hebben moeten maken om aan de Brexit-eisen te voldoen, kunnen hier subsidie voor aanvragen. Het loket bij uitvoerder R...

f

Nederland hamert op snelle invoering minimumtarief VPB

Fiscaal | 13-09-2022 | Vennootschapsbelasting (VPB)

De invoering van een minimumtarief van 15% in de vennootschapsbelasting (VPB) in de Europese Unie dreigt in het slop te raken. Nederland en...

s

Vergoedingen buitenlandse dienstreizen per 1 juli 2022

Salarisadministratie | 11-07-2022 | Reiskosten

Een werkgever mag voor de onkostenvergoedingen voor een werknemer die op dienstreis gaat in het binnen- of buitenland aansluiten bij de verg...