Vergoeding voor buitenlandse dienstreizen per 2024

10 januari 2024 | Door redactie

Per 2024 gelden er nieuwe bedragen voor de vergoeding die werknemers kunnen krijgen voor uitgaven tijdens een buitenlandse dienstreis. De hoogte van de gerichte vrijstelling voor de kosten voor logies, maaltijden en andere uitgaven tijdens de dienstreis, hangt af van het land. Werkgevers kunnen hiervoor onder voorwaarden de tarieven uit de CAO Rijk volgen.

Voor de onkostenvergoedingen aan een werknemer die op dienstreis gaat, mag een werkgever aansluiten bij de vergoedingen uit CAO Rijk. Het is daarbij wel belangrijk dat de uitgaven van een werknemer vergelijkbaar zijn met die van ambtenaren op dienstreis.

Voor buitenlandse reizen zijn verblijfskosten gericht vrijgesteld

De maximumbedragen voor logieskosten en overige kosten tijdens buitenlandse dienstreizen staan in paragraaf 10.3 en bijlage 8 van de CAO Rijk. Het gericht vrijgestelde bedrag dat uw onderneming per 1 januari 2024 onbelast aan de werknemer kan betalen, verschilt per land of gebiedsdeel. De vergoedingsbedragen voor buitenlandse dienstreizen 2024 zijn door Rendement Online overzichtelijk onder elkaar gezet.

Vaste vergoeding als kosten niet aannemelijk te maken zijn

Op de genoemde verblijfskostenvergoedingen geldt wel een uitzondering: als de werkgever de kosten van een overnachting niet aannemelijk kan maken, mag hij op basis van CAO Rijk een vergoeding van € 11,34 geven voor maximaal vier overnachtingen per dienstreis. Voor deze vergoeding geldt dan geen gerichte vrijstelling, maar de werkgever kan dit loon wel aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste laten komen van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Meer informatie over reiskosten vindt u in de toolbox Zo behandelt u de reiskosten van werknemers correct.