Burgemeester Amsterdam geeft af op OR brandweer

27 juli 2017 | Door redactie

De ondernemingsraad en een deel van werknemers belemmeren plannen binnen de Amsterdamse brandweer om discriminatie in de organisatie tegen te gaan. Dat heeft de burgemeester van de hoofdstad per brief aan de gemeenteraad laten weten.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) werkt aan een rapport over een cultuurverandering binnen de brandweer. In de huidige situatie maken werknemers zich schuldig aan discriminatie en het college van B&W wil dit tegengaan. Dat rapport zou naar verwachting in het najaar verschijnen, maar de situatie is zo zorgwekkend dat de burgemeester zich genoodzaakt voelt om nu al aan de bel te trekken. De ondernemingsraad (OR) en een deel van de werknemers hinderen namelijk de uitwerking van de plannen.

Werknemers juichen intrekken ontslag racistische collega toe

De burgemeester spreekt in de brief over het ontslag dat een brandweerman met succes aanvocht bij de rechter. De brandweerman maakte racistische opmerkingen en discrimineerde collega’s en burgers. De oude korpsleiding was hiervan op de hoogte, maar verbond geen verstrekkende gevolgen aan het gedrag. De nieuwe korpsleiding gaf de brandweerman onvoorwaardelijk ontslag, vergelijkbaar met ontslag op staande voet. Dat ontslag hield bij de rechter geen stand, omdat de oude korpsleiding wist van het gedrag en ontslag op staande voet direct moet volgen na de constatering van een misdraging. Een deel van de werknemers zag de uitspraak als een overwinning op de nieuwe korpsleiding.

OR brandweer grijpt niet in tegen pesten en discrimineren

De ondernemingsraad heeft zich niet uitgesproken over het gedrag van de discriminerende brandweerman, terwijl de raad volgens artikel 28 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de taak heeft om te waken tegen discriminatie op de werkvloer (tool). Ook doet de OR niets om de werknemers te beschermen die worden gepest, omdat ze zich negatief hebben uitgesproken over de racistische uitingen van de brandweerman. Het is juist de wettelijke taak van de OR om in te grijpen bij discriminatie, racisme en pesten op de werkvloer door bijvoorbeeld via het initiatiefrecht (tool) een voorstel tot verbetering in te dienen bij de bestuurder.

Update 7 augustus 2017: De ondernemingsraad van de brandweer Amsterdam heeft gereageerd op de brief van de burgemeester. De OR zegt elke vorm van racisme, discriminatie en pestgedrag te verwerpen. Bovendien herkent de raad het geschetste beeld van de werknemers die het succesvol aangevochten ontslag van een collega vierden als een succes, niet.