Ontslag op staande voet

Als een werknemer zich ernstig misdragen heeft, kan de werkgever de werknemer een ontslag op staande voet geven. De werkgever kan dan de loonbetaling per direct stopzetten. Ook heeft de werknemer bij een ontslag op staande voet geen recht op een WW-uitkering. Genoeg redenen voor de werknemer om een ontslag op staande voet aan te vechten. Hij kan dit doen door schriftelijk bezwaar te maken bij de kantonrechter. Of de werkgever het ontslag mag doorzetten, is afhankelijk van de reden. De werknemer moet zich tijdens het werk schuldig hebben gemaakt aan ernstig verwijtbaar gedrag, zoals fraude, diefstal of werkweigering zonder reden.

 

Tools

E-learning

Ontslag op staande voet: wat nu?
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 22-12-2017

Vraag en antwoord

Wat is een fictieve opzegtermijn?
Bij ontslag van een werknemer moet u rekening houden met de opzegtermijn. Dit is de termijn die een arbeidsovereenkomst nog moet voortduren nadat de werknemer uw opzegging van zijn contract heeft ontvangen. In de wet zijn hiervoor regels opgenomen, maar ook in de collectieve arbeidsovereenkomst... Lees het hele antwoord