Discriminatie

De algemene norm is dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. In het geval van discriminatie wordt er echter onderscheid gemaakt tussen mensen of groepen, bijvoorbeeld vanwege hun afkomst, geloof, geaardheid of geslacht. Discriminatie kan bij langdurig aanhouden psychosociale problemen veroorzaken die kunnen leiden tot ziekte en soms zelfs het vertrek van de gediscrimineerde werknemer. Een werkgever moet discriminatie voorkomen en tegengaan. Hiervoor kan hij maatregelen treffen. Hij kan bijvoorbeeld een gedragscode opstellen waarin staat wat wel en niet mag of hoort. Ook is het handig als een organisatie een centraal punt heeft waar werknemers kunnen klagen. Dit kan in de vorm van een klachtencommissie of een vertrouwenspersoon. Zo weet een werknemer waar hij terecht kan met omstandigheden die hem dwars zitten. De OR kan ondersteuning en advies geven bij het tegengaan van discriminatie.

 

Tools

E-learning

Discriminatie signaleren op de werkvloer
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 14-11-2017

Vraag en antwoord

Kan de werkgever een zieke werknemer tijdens de proeftijd ontslaan?
Tijdens de proeftijd geldt het ontslagverbod bij ziekte niet. Dus u mag een zieke werknemer ontslaan tijdens de proeftijd. Let er wel op dat de ziekte niet de ontslagreden is, want dat komt neer op discriminatie – en dat is altijd verboden. Ontslag in de proeftijd kan bovendien alleen... Lees het hele antwoord