Hulp beschikbaar bij kiezen van een arbodienst

25 april 2013 | Door redactie

Het kiezen van een arbodienst is niet eenvoudig. Om toch een weloverwogen keuze te maken, kunnen zowel uw OR als de bestuurder gebruikmaken van het tienpuntenplan dat AWVN en OVAL onlangs hebben gepubliceerd. Het tienpuntenplan en de bijbehorende checklist bieden ook aandachtspunten voor het realiseren van een goede samenwerking tussen de bestuurder en de arbodienst.

Werkgeversvereniging AWVN heeft samen met de (branche)Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan (OVAL) het boekje ‘Tienpuntenplan voor gezonde samenwerking tussen werkgevers en arbodienstverleners’ gepubliceerd. Dit boekje is een hulpmiddel bij het maken van goede, heldere afspraken over de inkoop van de arbodienstverlening en helpt bij de invulling van de praktische samenwerking. Met de checklist controleert uw OR bijvoorbeeld of de arbodienst wel gecertificeerd is, of de uitgangspunten van de arbodienst met betrekking tot bijvoorbeeld verzuim bij de organisatie(cultuur) passen en in welke branches de arbodienst ervaring heeft.

Kijk kritisch naar het contract met de arbodienst

Voor uw bestuurder is het van belang om een goed verzuimbeleid te voeren en de juiste verzuimbegeleiding te bieden. Uit het boekje blijkt namelijk dat één dag verzuim hem gemiddeld € 250 kost vanwege de verminderde productiviteit en de kosten voor een eventuele vervanger. Een praktische samenwerking met de arbodienst kan dus helpen om het verzuim terug te dringen. Uw OR heeft invloed op het kiezen van een arbodienst. Het instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d WOR) is namelijk van toepassing. Let dus goed op bij de keuze van een nieuwe arbodienst (heeft de arbodienst bijvoorbeeld wel ervaring in de branche van uw organisatie?) en kijk kritisch naar de inhoud van het contract (zijn er bijvoorbeeld spreekuren?) met de arbodienst.