OR Carinova bespreekt nieuw verzuimprotocol met bestuurder

4 april 2018 | Door redactie

Zorgaanbieder Carinova heeft een verzuimprotocol na een storm van kritiek van onder andere vakbonden en belangenorganisaties ingetrokken. Tweede Kamerleden vroegen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zelfs om opheldering. De OR van Carinova moet nu aan tafel met de bestuurder om over een nieuw verzuimprotocol te spreken.

In het ingetrokken verzuimprotocol was bepaald dat zieke werknemers zelf vervanging moesten regelen en hun ziektedagen op een later moment moesten inhalen. Ook moesten werknemers volgens het protocol bij een ziekmelding (tool) vertellen wat hen mankeerde, terwijl alleen een bedrijfsarts naar zulke gegevens mag vragen. De ondernemingsraad had ingestemd met het protocol. Op een nieuw verzuimprotocol heeft de OR volgens artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) opnieuw instemmingsrecht (tools).

OR hoeft niet in te stemmen met voorgenomen besluit

Een OR moet kritisch zijn op een verzuimprotocol dat juridische grenzen opzoekt en dat bij het verplichtstellen om bij ziekmelding te vertellen van welke klachten er sprake is, zelfs de wet overschrijdt. De raad moet zich afvragen of uit een dergelijk protocol goed werkgeverschap blijkt. Een OR is niet verplicht om in te stemmen (tool). De bestuurder heeft dan drie opties. Ten eerste kan hij een nieuw protocol opstellen. Ten tweede kan hij naar de rechter stappen om vervangende instemming te vragen; de rechter zal instemming geven als het besluit van de OR onredelijk was. Tot slot kan de bestuurder de OR negeren en het besluit alsnog uitvoeren. De OR moet het besluit dan binnen één maand nietig verklaren en naar de rechter stappen, die de bestuurder kan verplichten om het besluit terug te draaien. 

OR kan zelf voorstel doen voor verzuimprotocol

Een gang naar de rechter is niet goed voor de verhouding tussen OR en bestuurder. De OR kan er daarom ook voor kiezen om via het initiatiefrecht (tool) een voorstel te doen voor een verzuimprotocol. Zo kan de OR een protocol opstellen dat tegemoet komt aan de belangen van de bestuurder (het verlagen van het verzuimpercentage) én de belangen van de achterban (het beschermen van de privacy, geen ongeoorloofde druk bij een ziekmelding en een acceptabele werkdruk). 

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten