Aanpassing Bonuswet helpt OR bij bespreken topbeloningen

23 juli 2018 | Door redactie

Minister Hoekstra van Financiën overweegt om de Bonuswet aan te passen. Banken en verzekeraars gebruiken de uitzonderingen op de maximale bonussen namelijk op de verkeerde manier. Een aanpassing helpt de OR bij het bespreken van lonen en loonverschillen binnen de organisatie.

In de Bonuswet is vastgelegd dat een beloning niet hoger mag zijn dan 20% van het jaarsalaris. Een uitzondering vormen werknemers die buiten de cao vallen; zij mogen wel een beloning ontvangen van meer dan een vijfde van hun jaarsalaris. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ICT’ers, maar werkgevers grijpen deze wet aan om ook bijvoorbeeld senior managers een hogere bonus te geven en dat is niet de bedoeling. De minister dreigt nu om de uitzonderingsregel te schrappen: een goede aanleiding voor de OR in een organisatie met meer dan 100 werknemers om het onderwerp nog eens aan te kaarten bij de bestuurder.

OR bespreekt noodzaak van hoge bonus

De OR in een organisatie met minimaal 100 werknemers heeft – zodra de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden van kracht wordt – de plicht om jaarlijks te overleggen met de bestuurder over het lonen en beloningsverschillen in de organisatie. De mogelijke aanpassing van de Bonuswet kan reden voor een OR zijn om nog eens in de beloningen te duiken. Bij bonussen die het percentage van 20% van het jaarsalaris overstijgen kan de OR met de bestuurder om tafel om te bespreken of zo’n hoge bonus echt noodzakelijk is. 

Minister onderzoekt meer maatregelen om beloningen in te perken

Minister Hoekstra onderzoekt – naast het afschaffen van een uitzondering die het mogelijk maakt om een hogere beloning te geven – nog drie andere maatregelen om de beloningen bij banken en verzekeraars in te perken. Het gaat hierbij om:

  • het terugvorderen van een deel van de vaste beloning als een bank of verzekeraar staatssteun ontvangt;
  • het minimaal een paar jaar aanhouden van een vaste beloning voor bestuurders en werknemers;
  • het opnemen in het beloningsbeleid van een organisatie hoe de beloningen van bestuurders en werknemers zich verhouden tot de maatschappelijke functie van de organisatie. Hierin kan een toezichthouder mogelijk een rol spelen.

In een internetconsultatie kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening geven over deze maatregelen.