De stem van jongeren in cao-onderhandelingen

31 augustus 2016 | Door redactie

Weinig jongeren zijn vakbondslid en hebben daardoor automatisch minder invloed op cao-onderhandelingen. Jonge rijksambtenaren ontwikkelden met vakbonden en jongerenorganisaties een tool om erachter te komen wat jongeren belangrijk vinden in een cao. Misschien is zo’n tool een goed alternatief binnen uw organisatie?

Loonontwikkeling en ontslagbescherming zijn vaak belangrijke punten bij onderhandelingen over collectieve arbeidsvoorwaarden. Jongeren hechten juist ook waarde aan doorstroming binnen organisaties, flexibiliteit en ruimte om eigen kennis verder te ontwikkelen. Caorijk2017.nl biedt alle rijksambtenaren – vakbondslid of niet – de mogelijkheid om hun stem te laten horen.

Jongeren en cao-onderhandelingen

95% van de jonge ambtenaren is geen lid van een vakbond. Zij hebben dus geen invloed op cao-onderhandelingen en dat terwijl één op de zes gemeenteambtenaren binnen vijf jaar met pensioen gaat. Jongerenorganisatie voor ambtenaren Futur onderzocht in 2015 in hoeverre ambtenaren zich gesteund voelden door vakbonden. 70% van de jongeren voelde zich niet vertegenwoordigd.  

De OR kan jongeren informeren

Een vakbond heeft in tegenstelling tot een ondernemingsraad (OR) geen hiërarchische verhouding met werkgevers. Daarom onderhandelt een vakbond en speelt een OR meestal geen rol bij cao-onderhandelingen. Een OR kan jongeren binnen zijn organisatie wel informeren over de totstandkoming van de cao en stimuleren om toch hun zegje te doen, bij voorkeur door hierover met de OR in gesprek te gaan.

Bijlagen bij dit bericht