Ondernemingsraad

Bij een onderneming met meer dan vijftig werknemers (geen fte's) moet verplicht een ondernemingsraad (OR) worden ingesteld. Een onderneming met tussen de tien en vijftig werknemers, waarbij de meerderheid van de werknemers instemt met een vertegenwoordiging van werknemers kan een (op de OR lijkende) personeelsvertegenwoordiging instellen.

Rechten van de ondernemingsraad

De OR heeft een aantal rechten: overlegrecht, adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Hiermee kunnen de werknemers die zitting hebben in de onderneming invloed uitoefenen op het beleid van de onderneming. Het overlegrecht regelt bijvoorbeeld dat de OR minimaal twee keer per jaar een overlegvergadering met de werkgever moet hebben. Daarnaast mag de OR adviezen uitbrengen over en instemmen met in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalde onderwerpen. Het initiatiefrecht kan de OR inzetten om invloed uit te oefenen op organisatorische en sociaal economische aspecten. Hiermee kunnen nieuwe initiatieven worden aangedragen. Zonder informatie kan de OR haar rechten niet goed uitoefenen. De werkgever heeft dan ook een (informatie)plicht. Zij moet de OR voorzien van voldoende en de juiste informatie.

 

Tools

E-learning

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
Videocollege
12 minuten
Publicatiedatum: 16-09-2016
Initiatiefrecht van de OR
Videocollege
9 minuten
Publicatiedatum: 24-06-2016

Vraag en antwoord

Wat houdt het informatierecht precies in?
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) gaat uitgebreid in op de informatierechten van de OR. Om goed mee te kunnen praten met de bestuurder van uw organisatie, moet u immers kennis van zaken hebben. Uw raad heeft om die reden recht op de informatie die inzicht geeft in alles wat er in uw... Lees het hele antwoord