Gelijke beloning ook een strijd voor de OR

29 november 2017 | Door redactie

Ondernemingsraden doen er goed aan om eens te kijken hoe het is gesteld met de gelijkheid van beloningen van werknemers. Vrouwen krijgen in Europa namelijk gemiddeld ruim 16% minder uitbetaald dan mannen, terwijl zij hetzelfde werk verrichten.

De ondernemingsraad heeft volgens artikel 28 lid 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de speciale taak om de gelijke behandeling van in het bijzonder mannen en vrouwen binnen de organisatie te bevorderen. Daaronder valt dus ook een gelijke beloning voor gelijk werk. Volgens artikel 31d WOR ontvangt de OR in een organisatie waar minimaal 100 werknemers in dienst zijn ten minste één keer per jaar schriftelijke informatie over de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken. De OR kan op basis van artikel 31 lid 1 WOR eventuele extra benodigde informatie opvragen bij de bestuurder en gelijke beloning op de agenda van de overlegvergadering zetten.

campagne Grip op gelijk loon

De OR die een speerpunt maakt van gelijke beloningen, kan voor informatie terecht bij het College voor de Rechten van de Mens , die de campagne Grip op gelijk loon heeft gelanceerd. Onderdeel van de campagne is een test die inzichtelijk maakt welke valkuilen een organisatie moet vermijden. De OR doet er goed aan om de test onder de aandacht van de bestuurder en HR-afdeling te brengen.
Uit onderzoek van het College blijkt dat de grootste valkuilen bij gelijke beloning zijn:

  • vragen naar het laatst verdiende loon bij het vaststellen van het aanvangssalaris;
  • inschaling op basis van salarisonderhandeling in plaats van op relevante werkervaring;
  • het bieden van arbeidsmarkttoeslagen om (schaarse) werknemers aan te trekken.

Bijlagen bij dit bericht