Iedereen betrokken bij de cao via jeachterban.nl

29 april 2016 | Door redactie

Via de online community jeachterban.nl kan elke werknemer – of hij nu wel of geen lid is van de vakbond – meepraten over zijn arbeidsvoorwaarden. Op deze website van vakbond CNV zijn ook experts van CNV beschikbaar om vragen te beantwoorden.

Met Je Achterban wil CNV iedereen de kans geven om mee te praten en mee te beslissen over de inhoud van de cao. Daarin worden immers belangrijke zaken op het gebied van arbeidsvoorwaarden geregeld. CNV stelt dat de cao (tool) van iedereen is, dus dat het logisch is dat alle werkenden een stem hebben. Daarbij maakt het niet uit of iemand in loondienst is of als zzp’er werkt. Ook iemands leeftijd en of iemand wel of geen lid van de vakbond is, speelt geen rol.

Cao’s afsluiten met Je Achterban

Op jeachterban.nl kunnen werknemers ook vragen stellen over hun werk en inkomen. De website is momenteel opgedeeld in vier doelgroepen: bouw, horeca en catering, transport en logistiek en uitzendwerk. Bij het stellen van een vraag geven zowel experts als andere deelnemers een antwoord geven. Het doel van CNV is om binnen twee jaar de 100 grootste cao’s af te sluiten met de input van Je Achterban.

OR laat zijn stem horen

Eerder gaf minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog aan dat de OR geen grotere rol zou krijgen bij de cao-onderhandelingen. Toch is deze online community voor de ondernemingsraad wel een interessante optie om zijn stem nog meer te laten gelden. De OR is natuurlijk al betrokken bij een hoop regelingen binnen de organisatie, maar op deze manier praat hij ook mee over de arbeidsvoorwaarden die in de cao worden vastgelegd. De OR kan de eigen achterban binnen de organisatie weer wijzen op deze kans.