OR stopt controle mystery guests in bussen

23 november 2016 | Door redactie

De OR van busbedrijf Hermes trok aan de bel over de inzet van mystery guests voor de beoordeling van werknemers. Daarmee deed de ondernemingsraad beroep op zijn instemmingsrecht op voorzieningen voor controle van aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers.

Het busbedrijf zet sinds 2010 anonieme rijinstructeurs in om buschauffeurs te controleren als er klachten binnenkomen over gedrag, houding en rijvaardigheid. De OR vond dat de bestuurder hem om instemming had moeten vragen en riep de nietigheid van het besluit in. Toen daar een conflict over ontstond, stapte de bestuurder naar de rechter en kreeg gelijk. In hoger beroep oordeelde de rechter toch dat de regeling instemmingsplichtig was; de OR werd daarmee in het gelijk gesteld.

Werkgever moet werknemer informeren over controle

Artikel 27 lid 1l van de Wet op de ondernemingsraden geeft de OR instemmingsrecht (tools) op voorzieningen die erop gericht zijn om werknemers te controleren op aanwezigheid, gedrag of prestatie. Leidinggevenden moeten werknemers vooraf op de hoogte stellen van het besluit om te gaan controleren en de manier waarop zij controleren, moet de privacy van de werknemers zo min mogelijk belasten.