Niet alle kosten van de OR vallen onder het OR-budget

6 juli 2022 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) kan samen met de bestuurder een budget vaststellen voor de kosten die de raad denkt te gaan maken. De OR hoeft dan niet telkens als hij geld nodig heeft bij de bestuurder aan te kloppen, maar het beperkt de OR ook. Sommige kosten van de OR mogen niet worden gebudgetteerd.

In artikel 22 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat dat de ondernemingsraad (OR) samen met de bestuurder elk jaar een budget kan vaststellen, dat de OR naar eigen inzicht mag besteden. Als de raad gedurende het jaar dit budget overschrijdt, hoeft de bestuurder dit niet te vergoeden, tenzij hij hiervoor toestemming heeft gegeven. Niet alle kosten vallen echter onder het OR-budget.

Veel OR-uitgaven zijn al voor rekening van de bestuurder 

Onder het OR-budget vallen bijvoorbeeld de kosten die de OR maakt voor vakliteratuur en de kleine kosten, zoals geld voor avondeten als een OR-vergadering uitloopt, maar ook de kosten voor het inschakelen van externe deskundigen. Toch zijn er ook veel kosten die niet in het OR-budget thuishoren. Zo vallen de kosten voor het printen van vergaderstukken en loondoorbetaling tijdens OR-werk en -scholing. Dit zijn namelijk uitgaven die sowieso al voor de rekening zijn van de bestuurder. Uiteraard moeten deze kosten dan wel redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het medezeggenschapswerk.

OR-budget is niet altijd wenselijk

De OR moet een afweging maken of het verstandig is om een OR-budget af te spreken met de bestuurder. Een budget kan het OR-werk vergemakkelijken, omdat de OR dan niet voor elke uitgave toestemming aan de bestuurder hoeft te vragen, maar het kan de OR ook belemmeren. Het budget is namelijk bindend als het niet alleen in overleg met de OR, maar ook met de uitdrukkelijke overeenstemming van de OR tot stand is gekomen. De OR is er dan dus aan gehouden. Kiest de OR voor een budget, dan moet hij met de bestuurder goede afspraken maken welke kosten hier precies onder vallen.