COR: gemeente Rotterdam kent angstcultuur

14 december 2016 | Door redactie

Het college van Rotterdam heeft de gemeenteraad aan de hand van berichten van de centrale ondernemingsraad (COR) geïnformeerd over een heersende angstcultuur. De COR kaartte namelijk aan dat ambtenaren zich onveiliger voelen.

Werknemers van het cluster Stadsontwikkeling ervaren de werksfeer als onveilig, onder andere  vanwege een topambtenaar die is ontslagen vanwege een miljoenenfraude. Ook bij het cluster Maatschappelijke ontwikkeling hangt een onveilige werksfeer, volgens de OR vanwege reorganisaties en een hoge werkdruk (tool). Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden op verschillende afdelingen. Bovendien is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd dat inzoomde op werkdruk, veiligheid en sfeer op de werkvloer.

MTO is vaak eerste stap

Wat de COR van de gemeente hier goed deed, is dat hij optrad bij signalering van een trend. Juist omdat OR-leden vaak zelf ook op de werkvloer rondlopen, zijn zij beter in staat dat het management of de bestuurder zelf om knelpunten te signaleren. Het MTO (tool) is een goede stap om breder te onderzoeken wat er speelt. In de situatie bij de gemeente Rotterdam hielp het om een beeld te schetsen van de heersende angstcultuur. Door werknemers anoniem een enquête te laten invullen over de arbeidsomstandigheden, kan elke OR achterhalen waar knelpunten zitten. De OR kan daarop een voorstel formuleren en dat via het initiatiefrecht (tool) neerleggen bij de bestuurder.

Bijlagen bij dit bericht

Initiatiefrecht van de OR
E-learning | VideoCollege 9 minuten