Reorganisatie

Reorganisaties leiden meestal tot een hoop onzekerheid en onrust. Vaak vallen er ontslagen, worden teams hervormd, neemt de werkdruk voor de achterblijvers toe en is er sprake van een cultuurverandering. Bij een reorganisatie komt dan ook meer kijken dan alleen het herschikken van de administratieve processen. Een goed doordacht reorganisatieplan kan al een hoop onnodige verwarring en onrust voorkomen. Ook het kostenplaatje van een reorganisatie is iets om goed in de gaten te houden. Een reorganisatie is uiteindelijk financieel gunstiger, maar de reorganisatie zelf kost echter ook geld. Op de korte termijn is een reorganisatie dus vooral een investering waar u pas op een later moment de vruchten van kunt plukken.

Na afloop van de reorganisatie

Is de reorganisatie eenmaal rond, dan bent u er nog niet. Tot nu toe ging de aandacht misschien nog het meest uit naar de medewerkers waar uw organisatie afscheid van nam, maar de achterblijvers zijn uiteindelijk degene die het voortbestaan van de organisatie mogelijk maken. De roerige tijden vanwege de reorganisatie kunnen echter zorgen spanningen op de werkvloer en een verhoogde werkdruk. Naast de tussentijdse berichtgeving tijdens de reorganisatie is het dus goed om na afloop ook duidelijk te maken waarom bepaalde maatregelen nodig waren en wat de voordelen van de reorganisatie uiteindelijk zijn. Medewerkers zullen dan beter begrijpen waar de reorganisatie goed voor is en gemotiveerder zijn om zich in te zetten voor de vernieuwde organisatie.

 

Tools

Vraag en antwoord

Mogen werknemers kiezen wie ontslag krijgt bij een reorganisatie?
Het klinkt als een heel democratische werkwijze: werknemers kunnen stemmen wie bij een reorganisatie moet vertrekken. Toch zijn er – naast misschien de ethische bezwaren – nog wel een aantal arbeidsrechtelijke aandachtspunten. Afspiegelingsbeginsel Zo zijn werkgevers bij... Lees het hele antwoord