Reorganisatie

Reorganisaties leiden meestal tot een hoop onzekerheid en onrust. Vaak vallen er ontslagen, worden teams hervormd, neemt de werkdruk voor de achterblijvers toe en is er sprake van een cultuurverandering. Bij een reorganisatie komt dan ook meer kijken dan alleen het herschikken van de administratieve processen. Een goed doordacht reorganisatieplan kan al een hoop onnodige verwarring en onrust voorkomen. Ook het kostenplaatje van een reorganisatie is iets om goed in de gaten te houden.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Hoe weet uw OR of het aanbod in het sociaal plan mager of...

Reorganisatie Publicatiedatum 31-07-2019

Een fusie, overname of reorganisatie is aanleiding om een sociaal plan op te stellen. Hierin worden de afspraken vastgelegd die de gevolgen van de fusie, overname of...

Vraag en antwoord

Mogen werknemers kiezen wie ontslag krijgt bij een reorganisatie?
Het klinkt als een heel democratische werkwijze: werknemers kunnen stemmen wie bij een reorganisatie moet vertrekken. Toch zijn er – naast misschien de ethische bezwaren – nog wel een aantal arbeidsrechtelijke aandachtspunten. Afspiegelingsbeginsel Zo zijn werkgevers bij... Lees het hele antwoord