COR overweegt negatief advies op strategie NS

10 maart 2017 | Door redactie

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de NS overweegt een negatief advies uit te brengen over de strategie van de directie. De COR overweegt zelfs naar de Ondernemingskamer te stappen als het negatieve advies niet het gewenste effect heeft.

De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de NS is het niet eens met de strategie van de directie. De directie wil de komende jaren de winkelketens op treinstations afstoten. Bovendien biedt de NS niet meer mee op regionale spoorlijnen, zoals die tussen Groningen en Friesland. De directie heeft voor deze plannen een adviesaanvraag ingediend bij de COR (artikel 25 Wet op de ondernemingsraden (WOR)).

COR vreest verslechtering arbeidsvoorwaarden

De plannen zijn onderdeel van een strategiewijziging in 2015 waarbij de NS aankondigde zich te gaan richten op de kerntaak: reizigersvervoer in de trein op het nationale spoor. Het zou volgens de COR moeilijk zijn om onderlinge afspraken te maken als de winkelketens in handen van andere organisaties komen. De COR is daarom bang dat 4.000 winkelwerknemers hun baan verliezen of te maken krijgen met slechtere arbeidsomstandigheden. Ook zou de veiligheid op stations verminderen. Daarnaast voert de COR als bezwaar aan dat het teamgevoel tussen de winkelwerknemers en de NS-werknemers zal verdwijnen en dat herplaatsingsmogelijkheden voor NS-werknemers verloren gaan.

Negatief advies COR luidt opschortingstermijn in

De NS heeft aangegeven duidelijke afspraken te zullen maken over de openingstijden en de kwaliteit van het aanbod van de winkels en de arbeidsvoorwaarden onveranderd te laten. De NS zou de winkelketens namelijk niet verkopen maar in concessie uitgeven. Het niet bieden op regionale spoorlijnen moet de samenwerking met andere vervoerders verbeteren.
Op het moment dat de COR schriftelijk een negatief advies uitbrengt, gaat de opschortingstermijn van één maand in. De bestuurder kan in die periode zijn besluit niet doorvoeren. In de tussentijd kan de COR een beroep instellen bij de Ondernemingskamer (OK) (artikel 26 WOR).