Centrale ondernemingsraad (COR)

De centrale ondernemingsraad (COR) is een overkoepelende ondernemingsraad. Het instellen van een COR is handig als er sprake is van een samenwerkingsverband van ondernemingen. Die afzonderlijke organisaties hebben allemaal een ondernemingsraad (OR) en de COR functioneert dan als een overkoepelende ondernemingsraad voor alle aanwezige ondernemingsraden. De centrale ondernemingsraad (COR) wordt gekozen uit de deelnemende ondernemingsraden van de betrokken organisaties.
Vooral in situaties waarin de organisatie uitbreidt, bijvoorbeeld door een fusie, overname of de vorming van een concern, is het goed om te kijken of de huidige medezeggenschapsstructuur nog passend is in de nieuwe organisatievorm. Heeft een organisatie meerdere vestigingen in Nederland, dan kan het de medezeggenschap ten goede komen om een COR in te stellen die een rol speelt bij de besluitvorming van het landelijke bestuur.

 

Verdiepingsartikelen

Welke ondernemingsraad past bij uw organisatie?

Ondernemingsraad Publicatiedatum 30-04-2019

Het is soms lastig om te bepalen welke structuur van medezeggenschap het beste bij de onderneming past. Gaat het om één vestiging, dan is één ondernemingsraad natuurlijk voldoende....

Ontslagbescherming voor leden van de ondernemingsraad

Opzegverboden Publicatiedatum 12-04-2019

Het kan een reden zijn voor werknemers om niet in een ondernemingsraad plaats te nemen: de mogelijke gevolgen van het OR-werk voor hun positie binnen de organisatie....

Infographics

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Vraag en antwoord

Kan onze OR zich terugtrekken uit de COR en zelf alle bevoegdheden van de WOR uitoefenen?
Om de vraag kort te beantwoorden: nee, de OR kan zich niet terugtrekken en de bevoegdheden van de COR overnemen. In de verhouding tussen ondernemingsraden en de COR is er echter altijd een spanningsveld. De COR is ingesteld voor alle raden. Ook behartigt de COR de belangen van ondernemingen... Lees het hele antwoord