COR politie stapt op: onherstelbaar imago

8 november 2016 | Door redactie

De centrale ondernemingsraad (COR) van de nationale politie is maandagavond opgestapt. De COR heeft de conclusies van de korpschef afgewacht met betrekking tot het declaratiegedrag en op basis daarvan besloten om op te stappen.

De korpschef gaf in juni de opdracht om een oriënterend onderzoek te starten naar de uitgaven van de COR. De oud-voorzitter van de COR trad gelijk af. In juli bood de verzamelde informatie voldoende aanleiding om een disciplinair onderzoek te starten en een maand later stelde de korpschef een tweede disciplinair onderzoek in. In oktober deed de korpschef aangifte tegen de oud-voorzitter van de COR. Ook deed hij aangifte tegen een ondernemer, die diensten leverde aan de COR.

COR sloeg het budget stuk

De COR van de politie heeft een jaarlijks budget van € 1,6 miljoen, waarvan de oud-voorzitter een imagocoach inhuurde, maatpakken kocht en overdadige feesten organiseerde, waarbij de COR-leden bleven overnachten en ’s ochtends werden getrakteerd op een champagneontbijt. Uit intern onderzoek (pdf) is gebleken dat de voorzitter nauwelijks werd tegengesproken door de overige COR-leden. De verkwisting van de COR leverde zowel binnen als buiten de politie een storm van kritiek op.

OR moet waken voor een goed imago

Een goed imago van elke (centrale) ondernemingsraad is belangrijk, zowel bij de achterban als bij de buitenwereld. Dat blijkt wel uit deze zaak. Om te voorkomen dat het imago van uw OR wordt aangetast, is het dus belangrijk dat mederaadsleden elkaar aanspreken als één van hen zich buitensporig gedraagt. Een duidelijke missie en visie (tool) geeft daarin duidelijkheid en dat maakt aanspreken makkelijker. Ook draagt een OR daarmee naar buiten waar hij voor staat. De (centrale) OR die twijfelt over zijn imago kan een imagocheck (tool) doen.