Mag ik mijn oudedagsverplichting jaarlijks ophogen?

24 juli 2019

Onlangs heb ik mijn pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting. Die mag ik toch jaarlijks ophogen met een bepaald rentepercentage?

U heeft besloten om uw pensioenaanspraak om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). Die ODV mag inderdaad jaarlijks opgehoogd worden met een wettelijk vastgelegd rentepercentage. Voor 2019 is de marktrente 0,269%.

Boekjaar verdeeld over twee kalenderjaren

De ODV keert het pensioen in twintig gelijke delen uit. Zijn de uitkeringen nog niet ingegaan, dan wordt het pensioenpotje in principe opgerent zodra er één jaar voorbij is. Valt de oprentingsperiode echter in twee kalenderjaren, dan geldt een gewogen gemiddelde van de rentepercentages. Als uw bv een boekjaar heeft dat loopt van bijvoorbeeld 1 juli 2018 tot en met 1 juli 2019, dan moet u voor de periode tot en met 31 december 2018 het percentage voor 2018 gebruiken en voor de zes maanden in 2019 het percentage voor 2019.

Oprenten op 'uitkeringsverjaardag'

U kunt de oprenting ook gelijk laten lopen met het boekjaar van de pensioen-bv. Stel dat het boekjaar van 1 januari tot en met 31 december loopt, en de pensioenaanspraak wordt per 1 mei omgezet in een ODV. In dat geval is er eerst een kortere periode voor oprenting, namelijk acht maanden. Ook als de uitkeringen uit de ODV al zijn ingegaan, mag uw bv het resterende potje elk jaar oprenten. Stel dat de eerste uitkering op 1 februari 2019 ligt, dan vindt de oprenting elk jaar op 1 februari plaats. Dus op de ‘uitkeringsverjaardag’.