Nieuwe aanpak om ratten en muizen te bestrijden

Ratten en muizen zijn potentiële verspreiders van ziektekiemen. Op bedrijventerreinen kunnen zij in de nachtelijke uurtjes naar hartenlust scharrelen op zoek naar eten. Bestrijding met chemische middelen is echter over enige tijd niet meer toegestaan. Het RIVM belicht in een rapport hoe de bestrijding nieuwe stijl er dan uit zou kunnen zien.

3 maart 2020 | Door redactie

Het gebruik van chemische middelen om ratten en muizen te bestrijden, wordt behoorlijk teruggedrongen. De gifstoffen in die middelen dringen namelijk ook door in de bodem of komen terecht in vogels die muizen als prooi hebben. Ook voor mensen zijn deze stoffen gevaarlijk (tool). Daarom moet er een andere manier gekozen worden om te voorkomen dat ratten en muizen een plaag worden. Het zijn namelijk dragers van veel ziekteverwekkers die ook potentieel gevaarlijk zijn voor mensen. En op bedrijventerreinen waar ’s nachts geen kip komt, kunnen de kleine knaagdieren ongestoord hun gang gaan.

Integrated Pest Management

Die nieuwe manier is Integrated Pest Management (IPM). Deze aanpak wordt waarschijnlijk in 2023 verplicht, zowel binnen als buiten gebouwen. Er wordt daarbij in eerste instantie ingezet op preventieve maatregelen. Voorlichting moet ervoor zorgen dat er zo min mogelijk voedsel op straat terechtkomt of achterblijft in bedrijfsruimten. Ook een goed afvalbeleid en het verwijderen van mogelijke nestplaatsen is daarin essentieel. Hebben die maatregelen onvoldoende effect, dan is het tijd voor de tweede stap: de klapval. Dit is een moderne, hygiënische variant van de aloude muizenval. Pas als dat ook niet helpt, mag een opgeleide en gecertificeerde professional chemische middelen inzetten.

Knelpunten 

Een rapport van het RIVM (pdf) was nodig omdat het voorkomen van ratten- en muizenplagen onder vier ministeries valt, met input van provincies en gemeenten. Daarbij loop je elkaar snel voor de voeten. Het RIVM heeft onder andere knelpunten geïnventariseerd, uitgezocht hoe IPM praktisch kan worden ingezet en geformuleerd aan welke eisen certificering moet voldoen.