Overheid wil rookruimtes op het werk afschaffen

Werkgevers die gezond gedrag bij werknemers willen stimuleren, worden een handje geholpen door de overheid. In het Nationaal Preventieakkoord wordt korte metten gemaakt met een ongezonde leefstijl. Zo wordt roken flink duurder en moeten rookruimtes op het werk verdwijnen.

22 oktober 2018 | Door redactie

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in een Kamerbrief laten weten dat de presentatie van het Nationaal Preventieakkoord een maand is uitgesteld. Het Nationaal Preventieakkoord werd in het regeerakkoord 2017 geïntroduceerd. Deze overeenkomst tussen overheid en vertegenwoordigers van bedrijven, gemeenten, maatschappelijke en sportverenigingen, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars moet de volksgezondheid verbeteren. In mei 2018 vonden de eerste gesprekken plaats. Het bestrijden van roken en overgewicht staat hoog op de agenda. Enkele van de voorgenomen maatregelen verschenen in diverse media. Een stapsgewijze forse accijnsverhoging moet zorgen dat een pakje sigaretten over een paar jaar € 10 kost. Roken mag straks alleen nog op een beperkt aantal aangewezen plekken in de buitenlucht.

Rookruimtes op het werk afschaffen

Ook zou in het Nationaal Preventieakkoord staan dat er binnen een paar jaar een algeheel rookverbod moet komen in de horeca, bij de overheid en in de zorg. Enkele organisaties in Rotterdam deden hier zelf al een voorstel voor. Ook rookruimtes voor werknemers moeten daar worden afgeschaft, net als rookplekken in de buitenlucht op het eigen terrein. Roken in de buitenlucht wordt slechts beperkt mogelijk; zo moet roken op schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen helemaal verboden worden. Roken op het werk is in Nederland sinds 2004 verboden; de werkgever moet zorgen voor een rookvrije werkplek. Hij mag wel rookruimtes inrichten, maar hij is dit niet verplicht. Wil de werkgever roken helemaal verbieden en dus geen rookruimte inrichten, dan moet hij daarvoor nu nog instemming van de ondernemingsraad hebben. 

Werkgever heeft beperkt invloed op leefstijl werknemer

Een goede gezondheid heeft een positieve invloed op de arbeidsparticipatie. Gezonde werknemers zorgen voor een lager ziekteverzuim (tools) en dus minder kosten. Maar gezonde werknemers kunnen ook langer doorwerken. Werkgevers kunnen via gezonde en veilige arbeidsomstandigheden zorgen dat werknemers niet ziek worden van hun werk. Een goed beleid voor preventie kan beroepsziekten en arbeidsongevallen helpen voorkomen. Op de leefstijl van werknemers hebben werkgevers echter maar beperkt of geen invloed. In een recente rechtszaak kreeg een werkgever die een werknemer wilde verplichten tot gezonder gedrag nog de kous op de kop.