Ook Eerste Kamer akkoord met afschaffen Hillen-aftrek

19 december 2017 | Door redactie

Het nieuwe kabinet kan voort met zijn fiscale maatregelen voor 2018, nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de plannen. De senaat ging ook akkoord met het geleidelijk afbouwen van de belastingkorting voor huiseigenaren die hun hypotheekschuld hebben afgelost.

De Tweede Kamer stemde eerder al in met de belastingmaatregelen. Nu heeft ook de Eerste Kamer zijn fiat gegeven aan het Belastingplan 2018 (tool) en de Overige fiscale maatregelen 2018 (tool). Dat betekent onder meer dat de vrijstelling in de vermogensrendementheffing wordt opgetrokken en de percentages van deze belasting fiks omlaag gaan. Ook het tarief voor de innovatiebox in de vennootschapsbelasting wordt al met ingang van volgend jaar opgeschroefd van 5% naar 7%.
De Eerste Kamer is ook akkoord gegaan met de afschaffing van de BTW-landbouwregeling en de invoering van een dividendbelasting voor houdstercoöperaties.

Voordeel hypotheekvrije huizen definitief geschrapt

De senaat moest zich ook buigen over het afschaffen van de zogenoemde Wet-Hillen. Die regelt dat woningeigenaren die hun huis (bijna) volledig hebben afgelost, geen eigenwoningforfait hoeven te betalen. De bedoeling van het kabinet is om dat voordeel geleidelijk over dertig jaar af te bouwen, met ingang van 2019. Die maatregel kreeg eerder al steun in de Tweede Kamer.
De coalitiepartijen in de Eerste Kamer stemden eveneens voor, net als GroenLinks en de Onafhankelijke Senaatsfractie. Daarmee kwam het aantal vóór-stemmen op 43, genoeg voor een meerderheid in de 75 zetels tellende senaat.

Elk jaar onderzoek naar belastingdruk

Verder nam de senaat nog een motie (pdf) aan die het kabinet vraagt om elk jaar met Prinsjesdag een analyse te maken van de zogeheten marginale druk. Ofwel: wat iemand na aftrek van belasting overhoudt van elke extra euro die hij verdient. Bij een hoge marginale druk loont het niet om méér te gaan werken.