Voor november een akkoord over nieuw pensioenstelsel?

18 september 2018 | Door redactie

Het kabinet en vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers hadden gehoopt vóór Prinsjesdag 2018 een akkoord te bereiken over de hervorming van het pensioenstelsel. Maar dit is niet gelukt.

In de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is volop aandacht voor het thema pensioen. Zo wordt nogmaals bevestigd dat de herverdeling via de zogenoemde doorsneesystematiek verdwijnt. Echter wil het kabinet voor wijzigingen in het pensioenstelsel eerst een advies ontvangen van de Sociaal-Economische Raad (waarin onder meer de sociale partners zitten). Dat advies laat nog op zich wachten. Voor de zomer leek er wel akkoord te zijn tussen FNV en VNO-NCW, maar de vakbond en werkgeversvereniging weerspraken dit. In de Rijksbegroting van SZW geeft het kabinet aan te hopen en erop te vertrouwen op korte termijn samen met de sociale partners de benodigde stappen te kunnen zetten voor pensioenhervorming.

Verhoging AOW-leeftijd punt van discussie

De Volkskrant meldde deze week dat nu er vóór Prinsjesdag geen pensioenakkoord is bereikt, de nieuwe, ultieme deadline voor een akkoord eind oktober is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bepaalt dan op basis van de levensverwachting of de AOW-leeftijd in 2024 verder omhooggaat. FNV en VNO-NCW zijn geen voorstander van de (versnelde) verhoging van de AOW-leeftijd, terwijl minister Koolmees heeft aangegeven de verhoging noodzakelijk te vinden. Als er voor eind oktober een akkoord wordt gesloten, zou er nog iets kunnen worden gedaan aan de verhoging van de AOW-leeftijd en ook de regels voor pensioenverlaging. Het najaar is namelijk ook het moment waarop pensioenfondsen vaststellen of zij pensioenkortingen moeten doorvoeren in de komende jaren.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.