Handel uw geschil online af op een platform

29 februari 2016 | Door redactie

De Europese Commissie heeft een platform gelanceerd waarop consumenten en ondernemers geschillen kunnen afhandelen over online aankopen. Met dit platform moet het voor consumenten en ondernemers eenvoudiger worden om geschillen op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen.

Het platform van de Europese Commissie verbindt al bestaande nationale geschillencommissies in de hele Europese Unie. Een consument die via de zogenoemde Online Resolution Dispute (ODR) een klacht indient, komt zo automatisch bij de juiste instantie terecht. Heeft een consument bijvoorbeeld een klacht over een Nederlandse organisatie, dan wordt de klacht doorgestuurd naar één van de aangesloten Nederlandse geschillencommissies. Dient een consument een klacht in tegen uw organisatie, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld en moet u samen met de consument een geschilleninstantie uitkiezen om de klacht te laten behandelen. Die procedure duurt maximaal negentig dagen. Of de uitkomst van de procedure bindend is, hangt af van de geschillencommissie.

Klagen over consumenten

Opmerkelijk genoeg biedt het platform ook de mogelijkheid voor ondernemers om een klacht in te dienen over een consument. Deze optie is echter slechts beschikbaar in een beperkt aantal landen en niet in Nederland. U kunt dus geen klacht indienen tegen Nederlandse consumenten. Maar dit kan wel als u online iets heeft verkocht aan een consument in België, Duitsland, Luxemburg of Polen.