EOR en FNV fel tegen fusie Tata Steel

17 april 2019 | Door redactie

De fusie van staalbedrijf Tata Steel Nederland met het Duitse staalconcern ThyssenKrupp staat wederom op losse schroeven. De Europese ondernemingsraad is het niet eens met de concessies die de bedrijven hebben voorgesteld aan de Europese Commissie om goedkeuring te krijgen voor de joint venture.

De Europese Commissie vreest dat Tata Steel Nederland na de fusie op sommige onderdelen te groot wordt. Met de joint venture zou Tata Steel de op één na grootste staalproducent van Europa zijn. Het Indiase moederbedrijf Tata Steel denkt dit te kunnen voorkomen door de Belgische verzinklijn Segal van Tata Steel Nederland te verkopen net als eventueel de Spaanse Thyssen Krupp-dochter Galmed en de Britse en Belgische faciliteiten van Tata Steel op het gebied van verpakkingsstaal. Zowel de Europese ondernemingsraad (EOR) (tool), de centrale ondernemingsraad en de directie van Tata Steel Nederland als vakbond FNV zijn het daar niet mee eens. De EOR heeft de bestuursvoorzitter van Tata Steel daarom schriftelijk verzocht om een spoedvergadering te beleggen. FNV spreekt van contractbreuk en dreigt naar de rechter te stappen.

Verkoop onderdelen Tata Steel leidt volgens EOR tot lagere winstdeling acherban 

De EOR stelt dat de verkoop van de Belgische verzinklijn Segal ertoe kan leiden dat Tata Steel in Nederland minder kan produceren. Daardoor zullen de verkoop en winst afnemen waardoor de werknemers een lagere winstdeling ontvangen. Ook is de EOR bang dat bij toekomstige strategische beslissingen de belangen van Thyssen Krupp zwaarder zullen wegen dan de belangen van Tata Steel Europe.

Consessies voor joint venture leiden tot meer baanverlies dan afgesproken

In de overeenkomsten tussen de aandeelhouders is bovendien vastgelegd dat er bij de joint venture zowel bij Tata Steel Europe als Thyssen Krupp 2.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. Met de voorgestelde maatregelen verliest Tata Steel Europe echter meer arbeidsplaatsen. Daarnaast betreurt de  EOR het dat de werknemers van de betrokken locaties via de media hebben moeten vernemen dat hun bedrijf mogelijk zal worden verkocht.

EOR steunt joint venture alleen als deze in belang werknemers is

De EOR wil van de bestuurder garanties en zal de joint venture alleen blijven steunen als dit in het belang is van de werknemers op alle locaties. Tata Steel heeft aangegeven de mening van de EOR te respecteren en te willen samenwerken om van de joint venture een succes te maken. Uiterlijk 5 juni beslist de Europese Commissie of  de samenvoeging door mag gaan.

Update 1 mei 2019

Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Europese ondernemingsraad (EOR) van Tata Steel en de Indiase aandeelhouder. Het gesprek heeft de zorgen en bezwaren bij de EOR niet weggenomen. De EOR stelt dat er sprake is van een vertrouwensprobleem omdat de raad van mening is dat de aandeelhouder de eerder gemaakte afspraken niet nakomt. Ondertussen zijn de onderhandelingen tussen ThyssenKrupp, Tata Steel en de Europese Commissie nog in volle gang. De Europese Commissie heeft de deadline voor een besluit over de fusie weer uitgesteld: van 5 juni naar 17 juni. De EOR houdt op 10 mei een spoedvergadering.

 

Tata Steel en ThyssenKrupp praten al sinds september 2017 over het samenvoegen van de Europese staalactiviteiten. Lees ook:

Tata Steel Nederland wint prijs voor medezeggenschap

Teleurstelling voor COR Tata Steel

Weg vrij voor fusie ThyssenKrupp en Tata Steel na advies COR

Duitse OR niet blij met afspraken COR Tata Steel Nederland

Baanverlies zonder gedwongen ontslagen bij Tata Steel

Weg vrij voor adviestraject COR Tata Steel

Toezegging adviesaanvraag voorkomt rechtszaak COR Tata Steel

COR Tata Steel stapt naar rechter om fusie

COR Tata Steel attendeert Indiase aandeelhouders op WOR

Geduld COR Tata Steel is op

COR strijdt voor informatie om advies fusie