Intrekken Zondagswet voorlopig uitgesteld

13 april 2017 | Door redactie

De Tweede Kamer zet het intrekken van de zogeheten Zondagswet voorlopig in de ijskast. De wet schrijft voor dat er op zondag geen 'openbare vermakelijkheden' mogen plaatsvinden tot 13:00 uur.

De Kamer wilde de wet intrekken, onder meer om ondernemers op zondag meer mogelijkheden te geven om activiteiten te organiseren. Maar het wetsvoorstel dat dit moet regelen, is nu controversieel verklaard. Dat betekent dat het niet behandeld wordt totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.
Dit staat overigens los van de soms verhitte discussies over koopzondagen, want dat winkels dicht zijn op zondag is vastgelegd in de Winkeltijdenwet en over koopzondagen beslissen gemeenten. De Arbeidstijdenwet (tools) regelt op zijn beurt dat werknemers niet verplicht kunnen worden om op zondag te werken. Maar na het intrekken van de Zondagswet zou er bijvoorbeeld geen ontheffing meer nodig zijn voor een braderie op zondagochtend.

Kabinet wil zondagsrust aan lokale overheid overlaten

Over het intrekken van de Zondagswet wordt al zeker sinds 2012 gesteggeld, omdat christelijke partijen en organisaties bepaald niet staan te juichen. Vorig jaar ging ook het – inmiddels demissionaire – kabinet overstag. Het idee was dat de afspraken over zondagsrust best aan lokale overheden overgelaten kunnen worden. Wat het kabinet betreft hoefde dat niet meer landelijk geregeld te zijn. Maar nu is de behandeling dus voorlopig uitgesteld.
Dinsdag heeft de Tweede Kamer een hele lijst (pdf) met onderwerpen en wetsvoorstellen vastgesteld die controversieel zijn verklaard. Daarop staat onder meer ook de voorgenomen wijzigingen in de Handelsregisterwet. En ook met de omzetting van de belastingaftrek voor een monument (tool) naar een subsidieregeling gaat de Kamer voorlopig niet aan de slag.